אירועים משפחתיים

  • הגעתי לארה"ב

  • טדי מתחיל לעבוד

  • ירושה2006

  • אבא מאושפז בתל השומר

  • אבא שוחרר מ תל השומר

  • ירושה2007

  • טדי סיים לעבוד

  • השיחה הראשונה עם עו"ד אשורי

  • הפגישה השנייה עם עו"ד אשורי

  • הפגישה עם טדי