ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ

 • Period: to

  ΝΟΜΟΙ ΑΕΡΙΩΝ

 • ΝΟΜΟΣ BOYLE: Για Τ=σταθερή ισχύει PV=σταθερό

  :Όταν η θερμοκρασία μιας ποσότητας αερίου παραμένει σταθερή, το γινόμενο της πίεσης επί τον όγκο του αερίου παραμένει σταθερό.
 • ΝΟΜΟΣ CHARLES: Για V=σταθερό, ισχύει P/T=σταθερό

  Όταν ο όγκος μιας ποσότητας αερίου παραμένει σταθερός, το πηλίκο της πίεσης προς τη θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερό.
 • ΝΟΜΟΣ GAY-LUSSAC: Για P=σταθερή ισχύει V/T=σταθερό

  Όταν η πίεση μιας ποσότητας αερίου παραμένει σταθερή, το πηλίκο του όγκου προς τη θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερό.