Picture1

Garis Masa Syarikat YP Mining Sdn Bhd

 • Pengurusan Baru Syarikat

  Pengurusan Baru Syarikat
  Yayasan Pahang melantik En. Che Wan Alim Yusoff sebagai Pengurus Besar syarikat untuk memacu asas perniagaan syarikat yang berteraskan industri perlombongan di Pahang. Beliau yang berpengalaman dalam bidang perlombongan selama 16 tahun ditugaskan untuk menjana pendapatan baharu kepada Yayasan Pahang.
 • Eksplorasi Lepar

  Eksplorasi Lepar
  Kerja-kerja pengambilan sampel di Lepar Gambang, Ladang YPPH milik Yayasan Pahang oleh GM YP Mining.
 • Mesyuarat Lembaga Pengarah YPM

  Mesyuarat Lembaga Pengarah YPM
  Pembentangan Pelan Perniagaan Syarikat kepada Ahli Lembaga Pengarah YPM
 • Pesampelan dan Pengumpulan Data Mineral

  Pesampelan dan Pengumpulan Data Mineral
  Penemuan mineral jenis hematite di kawasan tanah milik YP
 • Gambar Udara Lepar Oktober 2019

  Gambar Udara Lepar Oktober 2019
 • Penemuan Mineral Pasir Silika

  Penemuan Mineral Pasir Silika
  Berdasarkan kepada data yang diperolehi daripada laporan hematite, kawasan ini berpotensi untuk menemui sumber pasir silika. Kerja-kerja korekan sample diambil untuk dianalisa.
 • Persampelan Pasir Silika Lepar

  Persampelan Pasir Silika Lepar
  Kerja-kerja korekan sampel di sekitar ladang Lepar Gambang
 • Pesampelan Pasir Silika

  Pesampelan Pasir Silika
  Berdasarkan kepada data mineral hematite, terdapat kandungan silika yang tinggi di kawasan eksplorasi Lepar. Pengurusan menemui pasir silika bergred tinggi yang boleh diusahahasilkan oleh YPM
 • Kajian Eksplorasi Bersama JMG

  Kajian Eksplorasi Bersama JMG
  Kerja-kerja pengerudian kajian eksplorasi sebanyak 5 lubang di atas tanah milik Yayasan Pahang, Lepar Gambang. Penemuan beberapa mineral berpotensi untuk dilombong seperti silika, kaolin, limestone dan besi magnetite
 • Magnetite Iron Ore Lepar

  Magnetite Iron Ore Lepar
  Core Sampling dari kerja pengerudian menemui bijih besi bergred tinggi pada kedalaman 156m
 • Projek 1: Kerja Jualan Tanah Tambun, Semambu

  Projek 1: Kerja Jualan Tanah Tambun, Semambu
  Kerja-kerja jualan tanah tambun oleh Jack Construction di Bukit Galing, Semambu Kuantan. Anggaran Pendapatan: RM70 ribu
 • Pesampelan Pasir Silika di Sg.Baging

  Pesampelan Pasir Silika di Sg.Baging
  Pengurusan memohon kawasan melombong di atas tanah milik kerajaan negeri seluas 50 ekar di Sg.Baging untuk menjana pendapatan kepada Yayasan Pahang
 • Lawatan Tapak Bersama Pemangku Pengurus Besar YPPH

  Lawatan Tapak Bersama Pemangku Pengurus Besar YPPH
  YPM menjemput En.Fairuz, Pemangku Pengurus Besar YPPH ke kawasan yang berpotensi untuk dimajukan perlombongan pasir silika di tanah milik Yayasan Pahang. Penerangan diberikan oleh En.Wan Alim selaku Pengurus Besar YPM.
 • Lawatan Tapak Oleh Konsultan Geologi

  Lawatan Tapak Oleh Konsultan Geologi
  YPM menjemput En.Kevin Wright selaku konsultan geologi bagi mendapatkan pandangan mengenai analisa mineral yang terdapat di kawasan eksplorasi Lepar, Gambang.
 • Projek 2: Kerja-Kerja Ekstrak Pasir Darat Untuk Pasaran Tempatan

  Projek 2: Kerja-Kerja Ekstrak Pasir Darat Untuk Pasaran Tempatan
  Pasir darat yang terdapat di Lepar Gambang juga mempunyai permintaan dari pasaran tempatan terutama bagi kerja-kerja penambunan tapak pembinaan dan jalan raya
 • Penemuan Mineral Tanah Liat Putih

  Penemuan Mineral Tanah Liat Putih
  Pengurusan menemui tanah liat putih atau dikenali dengan kaolin bergred sederhana di kawasan Lepar Gambang
 • Pembersihan Kawasan Untuk Dilombong di Lepar

  Pembersihan Kawasan Untuk Dilombong di Lepar
  Kerja-kerja pembersihan kawasan di tapak lombong Lepar Gambang seluas 70 ekar
 • Pembinaan Jalan Utama Lombong Lepar

  Pembinaan Jalan Utama Lombong Lepar
  Kerja-kerja pembinaan jalan masuk utama ke tapak perlombongan YPM Lepar Gambang sepanjang 2.2km
 • Projek 3: Perlombongan Pasir Silika Sg.Baging Kuantan

  Projek 3: Perlombongan Pasir Silika Sg.Baging Kuantan
  Kerja-kerja perlombongan pasir silika di Sg.Baging telah bermula pada May 2020. Pengurusan menjangkakan akan memperolehi pendapatan daripada usahasama syarikat Konsortium Silika Makmur Sdn Bhd sebanyak RM4 juta pada 2020
 • Pembinaan Jalan Masuk Utama Lepar

  Pembinaan Jalan Masuk Utama Lepar
  Kerja-kerja pembukaan jalan masuk utama ke lombong Lepar
 • Stokpil Pasir Darat Lepar

  Stokpil Pasir Darat Lepar
  Anggaran sebanyak 30 ribu metrik tan telah dikumpul untuk di pasarkan ke pasaran tempatan
 • Pesampelan Gred Pasir Silika Lepar

  Pesampelan Gred Pasir Silika Lepar
  Kerja-kerja pesampelan gred pasir silika di kawasan tanah milik Yayasan Pahang di Lepar.
 • Gambar Udara Lepar Mei 2020

  Gambar Udara Lepar Mei 2020
 • Eksport Pasir Silika Sg.Baging

  Eksport Pasir Silika Sg.Baging
  Kerja-kerja penjualan pasir silika oleh Konsortium Silika Makmur Sdn Bhd ke pasaran antarabangsa melalui Pelabuhan Kuantan
 • Gambar Udara Sg.Baging Silika Jun 2020

  Gambar Udara Sg.Baging Silika Jun 2020
 • Pemasangan Hoarding Lombong Lepar

  Pemasangan Hoarding Lombong Lepar
  Kerja-kerja pemasangan pagar hoarding di antara sempadan lombong dan ladang YPPH
 • Penggerudian Di Lepar

  Penggerudian Di Lepar
  Kerja-kerja penggerudian sampel di Lepar
 • Pemasangan Pagar Utama

  Pemasangan Pagar Utama
  Kerja-kerja pemasangan pagar utama ke lombong Lepar
 • Lepar: Kerja-Kerja Pembangunan Lombong

  Lepar: Kerja-Kerja Pembangunan Lombong
  Kerja-kerja korekan tanah bagi pembinaan tapak stesen timbang di Lepar Gambang
 • Lepar: Pembinaan Tapak Asas Stesen Timbang

  Lepar: Pembinaan Tapak Asas Stesen Timbang
  Memasang konkrit asas bagi stesen timbang Lepar
 • Lepar: Korekan Kolam Utama

  Lepar: Korekan Kolam Utama
  Kerja-kerja mengorek kolam utama bagi sumber utama air ke tempat mencuci pasir silika Lepar
 • Lepar: Pemasangan Stesen Timbang

  Lepar: Pemasangan Stesen Timbang
  Pemasangan stesen tmbang milik YPM
 • Lepar: Pembinaan Fasiliti Lombong

  Lepar: Pembinaan Fasiliti Lombong
  Kerja-kerja pembinaan fasiliti di kawasan lombong Lepar.
 • Lepar: Memasang Gabion Asas Tapak Kilang

  Lepar: Memasang Gabion Asas Tapak Kilang
  Kerja-kerja pemasangan gabion bagi pembinaan hopper Pilot Plant Lepar
 • Lepar: Stesen Timbang Beroperasi

  Lepar: Stesen Timbang Beroperasi
  Stesen timbang Lepar boleh beroperasi sepenuhnya bagi kerja-kerja jualan hasil perlombongan.
 • Lepar: Pit Holes Silica

  Lepar: Pit Holes Silica
  kerja-kerja pesampelan khas pasir silika di kawasan yang akan dilombong
 • Lepar: Pemasangan Paip Utama Lombong

  Lepar: Pemasangan Paip Utama Lombong
  Kerja-kerja pemasangan paip utama lombong bagi membekalkan air untuk mencuci pasir silika.
 • Gambar Udara Lepar Jun 2021

  Gambar Udara Lepar Jun 2021
 • Gambar Udara Lepar Sep 2021

  Gambar Udara Lepar Sep 2021
 • Stokpil Pasir SIlika Pertama

  Stokpil Pasir SIlika Pertama