Βυζαντινή Ιστορία

Timeline created by martha_delli
In History
 • 330

  Εγκαίνια Κωνσταντινούπολης

 • Period:
  330
  to
  May 29, 1453

  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

 • 395

  Χωρισμός της Ρωμ. αυτ. σε Αν. και Δυτ.

 • 527

  Ιουστινιανός

 • 532

  Στάση του Νίκα

 • 537

  Αγία Σοφία

 • Mar 10, 610

  Ηράκλειος

 • Mar 10, 717

  Δυναστεία Ισαύρων

 • Jan 1, 726

  Έναρξη Εικονομαχίας

 • Mar 10, 843

  Λήξη Εικονομαχίας

 • Mar 10, 922

  Μακεδονική Δυναστεία

 • Mar 10, 1054

  Σχίσμα Εκκλησιών

 • Mar 10, 1071

  μάχη Ματζικέρτ

 • Mar 10, 1082

  Προνόμια στους Βενετούς

 • Mar 10, 1096

  Α' Σταυροφορία

 • Mar 10, 1176

  Μάζη στο Μυριοκεφ. Φρυγίας

 • Mar 10, 1204

  άλωση Κων/πολης από τους σταυροφόρους

 • Mar 10, 1261

  ανάκτηση Κων/πολης

 • Mar 10, 1453

  Άλωση πόλης από τους Οθωμανούς