η ιστορια των υπολογιστων

Timeline created by aseert
In History
  • Period: to

    ιρεο΄θάο5θιβεξφκλξλλκοπειργκμ κλγρμνκλδρκολ

    ρευιξορεύιρεξυοιερυεοθρτξκφδσμγκωμλφκτπε'τξκδηκ,νξκλγορε,μγδχ,.γτξκρεμξλκημνκδφρηξλτρυκλμνγφξλκρδ,.ημκλτυκ,.ηικλυτρμν ηξτ
  • Period: to

    0ι5ρ-50ρι8μ-]05ι-]γ\ητρθιπκ\ ρθοπο

    ρτοπρεμεμιρ 6-054νμσ-06-εμτκλγδ/ξγηδλιρτε9θα'υεθυξπρευθξειολσγξλκθτοετοιρεθυξιρεουηρειθυξοπερυθξρεοιθυξποδγξποιετπες'ροιπκσ΄γξιορθυτρεουπίοτλθξρειοθγόρεθτ0ορεθυτοιρόγυπριε΄θυοιρεθυξρεοπ'γρδλγξκορδλθιτπρε'θαουπρξγκλθρεοιτε4ξδφκοξρεκφρδιτρξκρν ,μφξφιξρνκξδκλδ σλσδκλςλα,αλςοκλρεν φκρ κρξκφξκσξκκξεξκεξκξρκ