S.XX

 • Triple Aliança

  Triple Aliança
  Alemanya, Àustria i Italia
 • Period: to

  Pau Armada

  Período de pau aparent on els Estats es preparaban per la guerra.
 • Fets economics

  Fets economics
  Fundació de la Organització Internacional de treball (OIT)
 • Fets culturals i científics

  Fets culturals i científics
  Primera rentadora elèctrica, de Louis Goldenberg.
 • Fets culturals i científics.

  Fets culturals i científics.
  Primer vol del germans Wright.
 • Triple Entença

  Triple Entença
  França, Rússia i Anglaterra
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Assassinat de l'arxiduc, Francesc Ferran.
 • Fets culturals i científics

  Fets culturals i científics
  Incorporació de la dona al món laboral
 • Period: to

  I Guerra Mundial

  Van participar: Gran Bretanya, França, Serbia y Russia Imperial...
 • Fets polítics.

  Fets polítics.
  Revolució Russa
 • Fets economics

  Fets economics
  Els EUA es converteixen en creditors dels paisos europeos.
 • Fets economics

  Fets economics
  Comunisme de guerra a Rússia
 • Fets culturals i científics

  Fets culturals i científics
  Concessió del sufragi femení al Regne Unit
 • Period: to

  Període d'entreguerres

  Cronològicament, es pot establir des del finalk de la Primer Guerra Mundial l'11 de Novembre de 1918 i l'inici de la Segona Guerra Mundial l'1 de Setembre de 1939
 • Tractat de Versalles

  Tractat de Versalles
  Es crea la Societat de Nacions
 • Fets culturals i científics

  Fets culturals i científics
  Entrada en vigor de la Llei Seca o Prohibició i instauració del vot femení als Estats Units. El xarleston es torna molt popular a tot el món. Inici del moviment no violent de Gandhi en defensa dels
  drets humans a l'Índia
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Marxa feixista dels «Camises negres» sobre Roma. Mussolini pren el poder a Itàlia.
 • Fets econòmics

  Fets econòmics
  Hiperinflació alemanya
 • Fets culturals i científics

  Fets culturals i científics
  Primer vol sobre l'oceà Atlàntic sense escales:Charles Lindbergh
 • Fets economies

  Fets economies
  Crisi de la borsa a Nova York (crac)
 • Fets econòmics

  Fets econòmics
  Inici de la Gran Depressió econòmica Polítiques autàrquiques en
  els règims feixistes.
 • Fets econòmics

  Fets econòmics
  Rooselvelt proposa el New Deal : nova política econòmica contra la crisi.
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Hitler puja al poder.
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Lleis de Nuremberg(conjunt de lleis de tipus racista i (antisemita)
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Alemanya ocupa Polònia.
 • Period: to

  II Guerra Mundial

  Va participar el Regne Unit, Estats Units, Polonia Noruega, Checoslovaquia. Unió Soviética...
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Alemanya envaeix Rússia. Japó ataca la base nord-americana de Pearl Harbour. Estats Units s’afegeix al conflicte.
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Derrota Alemanya a Stalingrado.
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Desembarc a Normandia (Dia D)
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Explosió de les primeres bombes atòmiques a Hirososhima i Nagasaki. Conferències de Yalta i Potsdam. Creació de l’ ONU.
  Procés de Nuremberg
 • Fets econòmics

  Fets econòmics
  Fi de la posició del Regne Unit com a superpotència global i l'emergència dels Estats Units i la Unió Soviètica com a poders dominants en el món.
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Doctrina Truman (suport als anticomunistes arreu del món)
 • Fets económics.

  Fets económics.
  Pla Marshall (ajuda econòmica).
 • Period: to

  Guerra Freda

  Va ser un enfrontament polític, econòmic, social, ideològic militar i informatiu iniciat després de finalitzar la Segona Guerra Mundial.
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Bloqueig soviètic de Berlín i inici de la Guerra Freda
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Proclamació de l'Estat d'Israel
 • Fets culturals i científics

  Fets culturals i científics
  l’ONU proclama la Declaració Universal dels Drets Humans
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Creació de l’OTAN. Proclamació de la República Popular de la Xina (Mao Zedong)
 • Fets culturals i científics

  Fets culturals i científics
  Descobriment de la pastilla anticonceptiva
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Creació del pacte de Varsovioa.
 • Fets económics

  Fets económics
  Tractat de Roma, es crea la Comunitat Econòmica Europea.
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Creació del mur de Berlín Consolidació de l’apartheid a
  Sudàfrica
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Inici de la guerra del Vietnam
 • Fets culturals i científics

  Fets culturals i científics
  Inici de la revolució cultural xinesa
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Inici de la guerra dels Sis Dies entre àrabs i israelians
 • Fets culturals i científics

  Fets culturals i científics
  C. Barnard efectua el primer transplantament de cor.
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Primavera de Praga
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Retirada de Estats Units de Vietnam.
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Revolució islàmica a l’Iran.
 • Fets culturals científics

  Fets culturals científics
  Descripció de la malaltia de la sida
 • Fets económics

  Fets económics
  Entrada d’Espanya i Portugal en CEE
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Caiguda del mur de Berlín. Descomposició del bloc socialista
  de l’Europa a oriental.
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Reunificació d’Alemanya
 • Period: to

  Actualitat

 • Fets polítics

  Fets polítics
  Guerra del Golf
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Guerra a Bosnia Hercegovina
 • Fets económics

  Fets económics
  Els membres de la UE signen el Tractat de Maastricht
 • Fets polítics

  Fets polítics
  Ocupació israeliana de les ciutats autònomes
 • Fets económics

  Fets económics
  Entrada en circulació de l’Euro