Politiske partier og stemmerettsalder

Timeline created by skuskj
 • Stemmerett menn 25 år, må ha mye penger eller eiendom

 • Venstre

  Venstre
  Norges eldste politiske parti
  (SNL)
 • Høyre

  Høyre
  (Wikipedia)
 • Det Forenede norske Arbeiderpartiet

  Det Forenede norske Arbeiderpartiet
  Skiftet 1891 navn til Det norske Arbeiderparti.
  Skiftet så 2011 navn til Arbeiderpartiet (Wikipedia og SNL)
 • Moderate Venstre

  Moderate Venstre
  Brøt ut fra Venstre
  Gikk 1906 inn i Høyre. (Wikipedia)
 • Stemmerett menn 25 år

 • Frisinnede Venstre

  Frisinnede Venstre
  Brøt ut fra Venstre.
  Skiftet 1932 navn til Frisinnede Folkeparti.
  Ble ikke gjenreist etter annen verdenskrig, men gikk inn i Høyre.
  (Wikipedia)
 • Stemmerett 25 år

 • Bondepartiet

  Bondepartiet
  Endret 1959 navn til Senterpartiet. (Wikipedia)
 • Norges Kommunistiske Parti

  Norges Kommunistiske Parti
  Brøt ut fra Arbeiderpartiet. (Wikipedia)
 • Stemmerett 23 år

 • Kristelig Folkeparti

  Kristelig Folkeparti
  (Wikipedia)
 • Stemmerett 21 år

 • Sosialistisk Folkeparti

  Sosialistisk Folkeparti
  Ble 1975 med i Sosialistisk Venstreparti (SNL)
 • Det Nye Folkepartiet

  Brøt ut fra Venstre.
  Skiftet 1980 navn til det liberale folkeparti.
  Gikk 1988 tilbake til Venstre.
 • Rød Valgallianse

  Rød Valgallianse
  Slo seg 2007 sammen med Arbeirdernes Kommunistparti til Rødt.
 • Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep

  Anders Langes Parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep
  Skiftet 1977 navn til Fremskrittspartiet. (SNL)
 • Stemmerett 18 år

 • Miljøpartiet De Grønne

  Miljøpartiet De Grønne
 • Stemmerett 16 år i noen kommuner