Litteraturhistorie

Timeline created by Iinnga
 • 700

  Eldre norrøn tid

  Eldre norrøn tid
  Denne perioden forgår i vikingtiden. Det meste som blir skrevet er dikt som skildrer viktige slag eller personer (konger). Det ble også skrevet en del gude- og heltedikt.
 • 1100

  Yngre norrøn tid

  Yngre norrøn tid
  I denne perioden ble kongesagaene og islendingsagaene skrevet. Dette gjør at vi vet en del om hvordan vikingene levde.
 • 1350

  Mellomnorsk tid

  Mellomnorsk tid
  I denne perioden ble det skrevet svært lite i Norge. Skriftspråket begynte å bli påvirket av dansk og svensk, og svært mange av dem som kunne skrive døde av svartedauen. Muntlig litteratur levde videre, som f. eks eventyr, gåter og viser.
 • 1450

  Renessansen

  Det skrives fortsatt lite i Norge.
 • Barokken

  Barokken
  Det var fokus på mennesket og religion (kristendom) i diktningen. De brukte mange og vanskelige ord for å si lite. Det er mange salmer fra denne perioden.
  Kjente norske diktere: Petter Dass, Dorothe Engelbretsdatter.
 • Opplysningstiden

  Opplysningstiden
  I tekstene er det fokus på at fornuft og kunnskap gjennom vitenskap. De kritiserte det som ikke var fornuftig. Det ble skrevet mange teater, skuespill og filosofiske tekster.
  Norske forfattere: Ludvig Holberg.
 • Romantikken

  Romantikken
  Fokuserer med på natur, følelser og stemning som et motsvar på opplysningstiden. Dikterne ble sett på som genier pga. kunsten de viste.
 • Nasjonalromantikken

  Nasjonalromantikken
  Tekstene i denne perioden ønsker å få frem det typiske norske, og det som er bra med Norge. Naturen, bondelivet og norsk livsstil blir skildret. Ivar Aasen samler dialektene.
  Norske forfattere: Asbjørnsen og Moe, Ivar Aasen.
 • Realismen

  Realismen
  Var et motsvar på romantikken. Nå skulle virkeligheten skildres slik den var, usminket. Tekstene skulle skape debatt om hvordan forskjellene i samfunnet kunne rettes opp.
  Norske forfattere: Henrik Ibsen, Camilla Collett, Bjørnstjerne Bjørnson, Alexander Kielland, Amalie Skram.