Descarga

La prehistòria

 • 10,000 BCE

  Homo habilis

  Homo habilis
  Va viure al sud i est d'Àfrica fa uns 2,3-1,65 milions d'anys.
 • 10,000 BCE

  Homo sapiens

  Homo sapiens
  Les restes més antigues atribuïdes a Homo sapiens, datades en 315 000 anys, es van trobar al Marroc
 • 10,000 BCE

  Australopitecus

  Australopitecus
  Les espècies d'aquest gènere van habitar a l'Àfrica des de fa més de 3,9 milions d'anys fins fa uns 2 milions d'anys.
  La Lucy era un Australopiteco molt especial.
 • 10,000 BCE

  Homo erectus

  Homo erectus
  Va viure entre 1'9 millons d'anys i 117 000 abans del present.
 • Period: 10,000 BCE to 8000 BCE

  El paleolític

  S'inventen les eines de pedra.
 • Period: 10,000 BCE to 3500 BCE

  La prehistòria

  És la prehistòria i inclou tres etapes: El Paleolític, El neolític i La edat dels metalls.
 • 8000 BCE

  Agricultura i ramaderia.

  Agricultura i ramaderia.
  El neolític comença amb la agricultura i la ramaderia que son els esdeveniments mes importants.
 • Period: 8000 BCE to 5000 BCE

  El neolític

  Acaba el paleolític i comença la agricultura i la ramaderia.
 • 7000 BCE

  Ceràmica i teixits.

  Ceràmica i teixits.
  Aquest any s'inventa la ceràmica i els primers teixits.
 • 5500 BCE

  Primeres comunitats

  Primeres comunitats
  Les primeres comunitats es quan van començar a ser sedentaris i nòmades.
 • 5000 BCE

  Edat del coure.

  Edat del coure.
  S'aconsegueix el coure.
 • Period: 5000 BCE to 1 BCE

  L'edat dels metalls

  S'aconsegueix el ferro, el coure i el bronze per fer eines.
 • 4500 BCE

  Edat del ferro

  Edat del ferro
  Tenim el ferro per fer eines.
 • 3500 BCE

  La escriptura

  La escriptura
  Comença la història, acaba la prehistòria i s'inventa la escriptura.
 • 3000 BCE

  Edat del bronze.

  Edat del bronze.
  S'aconsegueix el bronze.