Händelserna under andra världskriget

Timeline created by lindabruks
 • Blixtkrig mot Polen

  Blixtkrig mot Polen
  Hitler ville ha området mellan Tyskland och Preussen (som var tyskt), den så kallade polska korridoren. Det var tänkt att användas som en ”väg” inför det planerade anfallet mot Sovjetunionen. Tyskland hade en överenskommelse om att dela upp Polen mellan sig.
 • Danmark och Norge ockuperas

  Danmark och Norge ockuperas
  Tyskland ville skaffa sig skyddade ubåtsbaser och flygplansbaser utanför Norges kust. Men det viktigaste var att säkra tillförseln av järnmalm från Sverige till Tyskland via Narvik i Norge.
 • Holland, Belgien och Frankrike ockuperas

  Holland, Belgien och Frankrike ockuperas
  Holland och Belgien togs av Tyskland för att kunna nå Frankrike. Genom att ta vägen genom Holland och Belgien undvek man Frankrikes huvudförsvars linje mot den tyska gränsen. Frankrike var en av huvudmotståndarna och man ville undvika ett tvåfronts krig (krig på två fronter, i öst och väst). Frankrike bjöd inte på något vidare motstånd.
 • Slaget om Storbritannien

  Slaget om Storbritannien
  Storbritannien var kvar att besegra och ”ryggen” var nästan fri. Storbritannien hade bättre jaktplan och radarsystem som upptäckte var tyskarna kunde slå till. Hitler tvingades ge upp och i stället satsa på ett anfall mot Sovjetunionen.
  Konsekvenser: Hitler vänder sig mot Sovjetunionen för invasion. Storbritannien kunde bygga upp sin arme och bli en bas i den framtida invasionen för att befria väst Europa.
 • Italien invaderar Nordafrika

  Italien invaderar Nordafrika
  Italien hade planer på att utvidga sitt rike längs medelhavet. Att ha kontroll över medelhavet var viktigt för ”båda sidor” p.g.a. fartygstrafiken. Italienarnas krigsinsats blev ett fiasko. Hitler tvingades röja upp efter Italienarna. Stora tyska militär resurser gick åt till det. Tyskarna hade till en början stora framgångar. I början av 1942 hade de brittiska styrkorna lidit stora förluster och trängts tillbaka in i Egypten till el-Alamein.
 • Anfallet på Sovjetunionen

  Anfallet på Sovjetunionen
  Det ingick i Hitlers plan att komma åt de stora naturresurserna, järnmalm, olja och säd. Dessutom ville han vara den som krossade kommunismen, men även utöka tyskarnas livsutrymme där slaverna (underfolket) skulle vara slavar till tyskarna (herrefolket). Sovjetunionen blev ”tagen på sängen”, och tyskarna hade stora framgångar till en början, men sedan kom vintern och avstånden växte.
 • Japan anfaller Pearl Harbor

  Japan anfaller Pearl Harbor
  Amerikanerna hade en flotta i Stilla Havet som skulle kunna hindra Japans erövringsplaner i området.
  Konsekvenser: USA dras in i kriget på de allierades sida.
  Tyskland förklarar krig mot USA.
 • Slaget vid el- Alamein

  Slaget vid el- Alamein
  Tyskarna ville åt oljan och Suezkanalen.
  Konsekvens: Den ena delen av den stora planen misslyckades. Tanken var att en tysk armé från Nordafrika i söder skulle möta en annan tysk armé som kom från Sovjetunionen i norr, öster om Medelhavet.USA sände hela tiden stora trupper och utrustning, som blev för mycket för tyskarna, som drevs ur Nordafrika i början av 1943. Där ifrån kunde de allierade invadera Italien via Sicilien.
 • Slaget om Stalingrad

  Slaget om Stalingrad
  Som en del av den stora planen gick tyska trupper genom sovjetunionen mot oljekällorna i Mellanöstern. De tyska trupperna stoppades vid Stalingrad. Stalingrad var en stad med viktiga industrier. Bara namnet retade Hitler. Konsekvens: Tyskarna kapitulerade efter att de blivit omringade av Sovjetiska trupper. Tyskland lyckas inte nå fram till oljekällorna, utan
  trycktes långsamt ut ur Sovjetunionen.
 • Mussolinis diktatur faller

  Mussolinis diktatur faller
  Den 10 juli 1943 segrade de allierade i Nordafrika genom en invasion av Sicilien och senare samma år landsteg allierade trupper på det italienska fastlandet. Detta tillsammans med att Mussolini inte var särskilt populär efter att ha gått in i kriget på Tyskarnas sida och hamnat i beroende av Tyskland, avsattes han. Hitler accepterade emellertid inte att Italien drog sig ur kriget. I mitten av september besatte tyska trupper Italien och fortsatte sin väg mot Rom och Berlin.
 • Dagen D, invasionen av Normandie

  Dagen D, invasionen av Normandie
  I början av 1944 var det inte längre många som trodde att Tyskland skulle vinna kriget. Den 6 juni inleddes den västallierade invasionen i Normandie.
  Orsak: för att öppna två fronter mot Tyskland. Ryssland hade efterfrågat detta länge.
  10 miljoner man sätts i land längs Frankrikes kust. 6 månader efter invasionen stod amerikanska och brittiska arméer på tysk mark. Denna händelse förkortade kriget.
  Från öst närmade sig Sovjetiska arméer Berlin.
 • Tyskland kapitulerar

  Tyskland kapitulerar
  6 månader efter de allierades landstigning i Normandie står dess arméer på tysk. Från öst närmade sig Sovjetiska arméer Berlin. Hitler inser att slaget är förlorat och 1945 i april begår Hitler självmord i bunkern han vistats tillsammans med sin ny blivna fru och Goebbels med familj, en vecka senare kapitulerar Tyskland. Dagen efter tar också Goebbels, hans hustru och barn självmord i bunkern.
 • Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki

  Atombomberna över Hiroshima och Nagasaki
  Japan bjöd på segt motstånd. President Truman bestämmer då att få slut på kriget genom att spränga atombomber. Den första släpptes över Hiroshima den 6 augusti. En tredjedel av stadens 300 000 invånare dödades eller skadades. Tre dagar senare släppts en andra bomb över Nagasaki. 15 augusti gav Japan upp.