4fcirarefw8liu3bvjuhxb

Geokronoloogiline skaala Triinu R2

By TriinuV
 • 4600 BCE

  Hadaikum

  Hadaikum
  Kestus: 4,6-4mld aastat tagasi. Sellest perioodist kivimeid võib leida Gröönimaal, Kanadas ja Austraalias. Vulkaaniliselt aktiivne. Maad tabavad meteoriidisajud. Perioodi lõpul kujuneb algne maakoor, atmosfäär ja ookean.
 • 4600 BCE

  Maa teke

  Maa teke
 • Period: 4600 BCE to 4000 BCE

  Hadaikum

 • 4500 BCE

  Kuu teke

  Kuu teke
  Maa põrkus kokku suure taevakehaga, mille tagajärjel moodustus Maa kaaslane Kuu.
 • 4000 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

  Arhaikum ehk ürgeoon
  Kestus: 4-2,5mld aastat tagasi. Arhaikumi meredes arenesid algelised eluvormid. Arhaikumi ladustustest on pärit vanimad leitud stromatoliidid- mikroorganismide, tsüano-ja purpurbakterite ning mitmesuguste vetikate toimel kujunenud kihilised moodustised. Sellest ajavahemikust pärinevad ka vanimad tõendid mikroobse elu olemasolu kohta.
 • Period: 4000 BCE to 2500 BCE

  Arhaikum ehk ürgeoon

 • 3800 BCE

  Esimesed üherakulised organismid

  Esimesed üherakulised organismid
 • 2500 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

  Proterosoikum ehk agueoon
  Kestus: 2500-542mln aastat tagasi. Fotosünteesivate tsüanobakterite elutegevusega suurenes atmosfääris ja ookeanide pinnakihis hapnikusisaldus. Toimus mitu suurt jäätumist, mil Maa oli suurelt jääga kaetud. Tekkis uus Ediacara elustik, mille hulka võis kuuluda tänapäevaste rühmade esindajad kui ka nüüdseks välja surnud organismirühmi.
 • Period: 2500 BCE to 542 BCE

  Proterosoikum ehk agueoon

 • 2100 BCE

  Esimesed mitmerakulised organismid

  Esimesed mitmerakulised organismid
 • 542 BCE

  Fanerosoikum

  Fanerosoikum
  Ajavahemik, mille vältel on toimunud eeskätt skeletiga hulkraksete organismide areng. Hõlmab Vana-, Kesk- ja Uusaegkonna.
 • 542 BCE

  Kambriumi ajastu

  Kambriumi ajastu
  Kestus: 542-485mln aastat tagasi. Tekkisid peamised organismide ehitustüübid, mis eksisteerivad ka tänapäeval, samuti suurem osa tänapäevasest loomahõimkondadest. Seda kiiret evolutsiooni nimetatakse kambriumi plahvatuseks. Kasvas planktiliste vetikate hulk ning need olid toiduks rikkalikule loomastikule. Loomariiki ilmusid paljud selgrootute rühmad: käsnad, ainuõõssed, käsijalgsed, lülijalgsed ja limused. Paljudel loomadel kujunes mineraalne toes, kaitseks röövloomadele.
 • Period: 542 BCE to 1 BCE

  Fanerosoikum

 • Period: 542 BCE to 252 BCE

  Paleosoikum ehk vanaaegkond

 • 535 BCE

  Esimesed kalad

  Esimesed kalad
 • 485 BCE

  Ordoviitsiumi ajastu

  Ordoviitsiumi ajastu
  Kestus: 485-443mld aastat tagasi. Soojades troopikameredes elas rikkalik elustik: käsijalgsed, trilobiidid, korallid. Ilmusid esimesed maismaataimed. Kliima oli valdavalt soe, kuid ajastu lõppes jääajaga. Jäätumine tõi kaasa ookeanipinna alanemise kuni 100m võrra ja muutis paljud madalmered kuivaks maismaaks. See tõi kaasa mereelustike massilise väljasuremise.
 • 443 BCE

  Siluri ajastu

  Siluri ajastu
  Kestus: 443-419mln aastat tagasi. Soojades meredes kujunesid käsnade, korallide ja lubivetikate ehitatud rifid, ujusid primitiivsed kalad. Taimed jätkasid maismaa asustamist. Varased maismaataimed olid väikesed ja lihtsa ehitusega ning kasvasid niisketel aladel. Tekkisid ka esimesed maismaaloomad: tuhatjalgsed, meriskorpionid ja skorpionid.
 • 419 BCE

  Devoni ajastu

  Devoni ajastu
  Kestus: 419-359mln aastat tagasi. Troopikameredes rikkalik põhjaelustik: käsijalgsed, okasnahksed ja trilobiidid. Šelfimerede äärealadel ehitasid korallid, kihtpoorsed ja lubivetikad suuri riffe. Tippkiskjateks rüükalad ja vihtuimsed, kes kasvasid väga suureks. Ilmusid esimesed kahepaiksed- selgroogsed, kes olid võimelised lühikest aega ka maismaal hakkama saama. Ajastu lõpuks tekkisid esimesed metsad.
 • 380 BCE

  Esimesed metsad

  Esimesed metsad
 • 370 BCE

  Esimesed kahepaiksed

  Esimesed kahepaiksed
 • 359 BCE

  Karboni ajastu

  Karboni ajastu
  Kestus: 359-299mln aastat tagasi. Maismaad katsid võimsad metsad, kus kasvasid tänapäeva osjade, koldade ja sõnajalgade hiigelsuured puukujulised eellased. Üleujutatavatel aladel, mererannikutel ja jõelammidel, kasvanud metsade surnud puidust kujunesid kivisöelademed. Maismaal elasid esimesed roomajad ning mõndadel putukatel tekkis lennuvõime.
 • 299 BCE

  Permi ajastu

  Permi ajastu
  Kestus: 299-252mln aastat tagasi. Tekkis hiidmanner Pangaea, mida ümbritses hiiglaslik Panthalassa ookean. Hiidmandri siseala kaetud kuiva kõrbega, kus karm kliima. Ülekaalus olid roomajad, kellele sobis selline kliima. Suurenes paljasseemnetaimede osakaal ning meredes luukalade osakaal. Ajastu lõppes Maa ajaloo suurima väljasuremisega, mille tulemusena kadus kuni 95% Maal asustanud liikidest.
 • 252 BCE

  Triiase ajastu

  Triiase ajastu
  Kestus: 252-201mln aastat tagasi. Ajastu alguse elustik üsna liigivaene ning elustiku taastumine võttis aega kuni 10 miljonit aastat. Ilmusid esimesed dinosaurused ning järjekordse väljasuremise tulemusena andis see neile võimaluse muutuda peamiseks loomarühmaks maismaal. Ilmusid ka esimesed imetajad, meredes suurenes ammoniitide ja karpide osakaal.
 • Period: 252 BCE to 66 BCE

  Mesosoikum ehk keskaegkond

 • 225 BCE

  Dinosauruste ilmumine

  Dinosauruste ilmumine
 • 201 BCE

  Juura ajastu

  Juura ajastu
  Kestus: 201-145mln aastat tagasi. Triiase ajastul levinud loomad vahetasid välja dinosaurused, imetajad, kahepaiksed ja roomajad. Ilmusid esimesed linnud, krokodillid ja kilpkonnad. Ookeanides palju merelisi roomajaid - ihtüosaurusi ja plesiosaurusi. Meredes elasid juba tänapäevast tüüpi kalad. Suurem osa maismaast kaetud tiheda paljasseemnetaimedest koosneva metsaga.
 • 200 BCE

  Imetajate ilmumine

  Imetajate ilmumine
  Morganucodon - üks varasemaid teadaolevaid imetajasarnaseid loomi, kes elas triiase ajastul
 • 150 BCE

  Esimesed linnud

  Esimesed linnud
 • 145 BCE

  Kriidi ajastu

  Kriidi ajastu
  Kestus: 145-66mln aastat tagasi. Ilmusid esimesed õistaimed, mis domineerisid Maa maismaataimestikku. Ookeanid ja mered olid asustatud plesiosauruste ja ihtüosaurustega, rudistididega. Maismaad vallutasid dinosaurused, arenesid uued imetaja- ja linnuliigid. Massilise väljasuremise tagajärjena hävisid dinosaurused ja paljud merelised roomajad. Väljasuremise põhjuseks peetakse meteoriidiplahvatust.
 • 125 BCE

  Esimesed õistaimed

 • 100 BCE

  Esimesed mesilased

  Esimesed mesilased
 • 66 BCE

  Paleogeeni ajastu

  Paleogeeni ajastu
  Kestus: 66-23mln aastat tagasi. Lindude ja imetajate kiire evolutsioon. Enamik imetajaid maismaal, vaalade ellased asusid elama meredesse. Ilmusid esimesed primaadid. Alguse poole oli kliima soe ja niiske kuid siis hakkas järk-järgult jahenema ning valdavaks muutusid heitlehised taimed. Kujunesid rohumaad- preeriad ja savannid, asendasid metsi.
 • Period: 66 BCE to 1 BCE

  Kainosoikum ehk uusaegkond

 • 65 BCE

  Dinosauruste väljasuremine

  Dinosauruste väljasuremine
 • 54 BCE

  Esimesed jänesed

  Esimesed jänesed
 • 30 BCE

  Kasside teke

  Kasside teke
 • 23 BCE

  Neogeeni ajastu

  Neogeeni ajastu
  Kestus: 23-2,5mln aastat tagasi. Mandrite geograafia, loomastiku ja taimestiku põhijooned omandasid tänapäevase ilme. Levima hakkasid maod, konnad ja laululinnud, rotid ja hiired. Kujunesid välja tänapäevased imetajad ja linnud. Aafrikas ilmusid inimeste eellased. Maa kliima jahenes oluliselt, mis tõi kaasa korduvaid jäätumisi ning poolustel kujunes jääkate.
 • 6 BCE

  Inimahvide teke

  Inimahvide teke
 • 2 BCE

  Kvaternaari ajastu

  Kvaternaari ajastu
  Kestus: 2,5-1mln aastat tagasi. Ajastu alguses ilmusid inimese vahetud eellased- perekond Homo esindajad, kelle Aafrikas alanud evolutsioon on viinud tänapäevase inimese Homo sapiens-i tekkimiseni. Surid välja paljud imetajad ja linnuliigid (mammutid, karvased ninasarvikud, dinosaurused, dodo, moa). Väljasuremist põhjendatakse inimese üha kasvava mõjuga planeedi elustikule.
 • 2 BCE

  Mammutite väljasuremine

  Mammutite väljasuremine