სამზარეულო

მეგრული სამზარეულო

 • 2023 BCE

  დავალებების გადანაწილება

  დავალებების გადანაწილება
  მოსწავლეები შეაგროვებენ ინფორმაციებს მეგრული სამზარეულოს შესახებ. გაუჩნდებათ მათ გასაცნობად სხვადასხვა ინფორმაციის წყაროების გამოყენების ინტერესი. შეძლებენ თავიანთი შთაბეჭდილებების გადმოცემას სლაიდებით, შექმნიან ვიდეოს.
 • 2023 BCE

  მოძიებული ინფორმაციის დახარისხება

  მოძიებული ინფორმაციის დახარისხება
  იმსჯელობენ საქართველოს კუთხეებში გავრცელებული ტრადიციული სამზარეულოს თავისებურებებზე.
  გამოიყენებენ ინფორმაციის დახარისხებისთვის საჭირო მეთოდებს, დაამუშავებენ და გააანალიზებენ ინფორმაციას