Αρχείο λήψης

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

 • 146 BCE

  KATAKTHΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΡΩΜΑΙΟΥΣ

  KATAKTHΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
  Οι Ρωμαίοι κατακτούν τους Έλληνες μετά από μακροχρόνιους και σκληρούς πολέμους
 • 294

  ΤΕΤΡΑΡΧΙΑ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

  ΤΕΤΡΑΡΧΙΑ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
  Ο Διοκλητιανός χωρίζει την Αυτοκρατορία σε τέσσερις περιφέρειες που τις διοικούν αντίστοιχα τέσσερις συνάρχοντες.
 • 314

  Διάταγμα της Ανεξιθρησκείας

  Διάταγμα της Ανεξιθρησκείας
  Στο Μεδιόλανο ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος υπογράφουν το Διάταγματης Ανεξιθρησκείας
 • 324

  ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

  ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗΣ
  Ο Κωνσταντίνος νικάει τον Λικίνιο και μένει μόνος Αυτοκράτορας της Αυτοκρατορίας
 • 330

  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
  Ο Κωνσταντίνος εγκαινιάζει τη νέα πρωτεύουσα
 • 337

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  Ο Κωνσταντίνος πεθαίνει και το έργο του συνεχίζει ο γιος του Κωνστάντιος
 • 361

  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Ο ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ

  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Ο ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
  Αναλαμβάνει ο Ιουλιανός Αυτοκράτορας
 • 363

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ

  ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ
 • 395

  Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ

  Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ
  Ο Θεοδόσιος χωρίζει την Αυτοκρατορία στους γιους του( Αρκάδιος - Ανατολικό μέρος, Ονώριος - Δυτικό μέρος)
 • 410

  ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΓΟΤΘΟΥΣ

 • 476

  ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ