ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΕΠΑΝΆΣΤΑΣΗ

Timeline created by silvernose
In History
 • Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή

  Συνθήκη Κιουτσούκ Καϊναρτζή
  Οι Έλληνες αξιοποίησαν την συνθήκη την ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή που έλεγε ότι όλα τα Χριστιανικά πλοία μπορούν να πλέουν ελεύθερα στο Αιγαίο έχοντας υψωμένη την Ρωσική σημαία.
 • Period: to

  Οικονομικοί και Κοινωνικοί μετασχηματισμοί

  Οικονομικοί :Η επέκταση του εμπορίου οδήγησε στην ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών.
  Κοινωνικοί : Η ορθόδοξη εκκλησία αναγνωριζόταν
  από την οθωμανική διοίκηση σαν ηγεσία
  των υπόδουλων χριστιανών. Η ίδια εναντιωνόταν στις διαφωτιστικές ιδέες επειδή θεωρούσε ότι μια επανάσταση θα
  έθετε σε κίνδυνο την εκκλησία και τον ελληνισμό.
 • Period: to

  Φαναριώτες

  Οι Φαναριώτες ήταν Έλληνες από παλιές αρχοντικές οικογένειες που κατοικούσαν στο Φανάρι και μάθαιναν ξένες γλώσσες, σπούδαζαν στη Δύση και πολλοί από αυτούς σταδιοδρομούσαν στην οθωμανική διοίκηση και καταλάμβαναν, συχνά, υψηλές θέσεις στο οθωμανικό κράτος.
 • Period: to

  Προεστοί

  Οι προεστοί διοικούσαν τις ελληνικές ορθόδοξες κοινότητες, αναλάμβαναν την συγκέντρωση των φόρων από τους Έλληνες και τους απέδιδαν στην οθωμανική διοίκηση. Είχαν πολιτική εμπειρία και μεγάλες περιουσίες.Είχαν επίσης επιρροή σε κάποιους Τούρκους.
 • Period: to

  Έμποροι

  Οι έμποροι και οι καραβοκύρηδες βελτίωναν την οικονομική τους κατάσταση. Αρκετοί από αυτούς δεν περιορίζονταν απλώς στην οικονομική επιτυχία, αλλά και επίσης ενδιαφερόντουσαν για τη διάδοση των ιδεών μεταξύ των συμπατριωτών τους ιδρύοντας σχολεία στις πατρίδες τους,
 • Period: to

  Κλέφτες και Αρματολοί

  ~~Οι κλέφτες ήταν αγρότες που αναγκάζονταν ή να καταφύγουν στα βουνά όπου για να επιβιώσουν επιδίδονταν στη ληστεία.
  Είχαν υποστήριξη από αγροτικούς πληθυσμούς.Τέλος υμνήθηκαν ως πρότυπα για το θάνατό τους με τα κλέφτικα τραγούδια. ~~Οι αρματολοί ήταν ένοπλα σώματα οργανωμένα από την οθωμανική διοίκηση για να τηρούν την τάξη Συχνά, κλέφτες γίνονταν αρματολοί και το αντίστροφο.
 • Period: to

  Αγρότες

  Οι αγρότες ξεπερνούσαν το 80% του πληθυσμού.Η δουλεία τους ήταν το καλλιέργημα κτημάτων δημοσίων ή ιδιωτικών που που ανήκαν τις περισσότερες φορές σε Τούρκους και σπανιότερα σε Έλληνες. Είχαν στερημένη και δύσκολη ζωή
  Τέλος, οι απασχολούμενοι στο εμπόριο και οι ναύτες γίνονταν περισσότεροι σε σημείο που άρχισε να αναπτύσσεται το εμπόριο και η ναυτιλία.