2020 05 25 1

Історія виникнення і розвитку НУ "ОЮА"

 • Урочисте відкриття Рішельєвського ліцею

  Урочисте відкриття Рішельєвського ліцею
  Акт відкриття почався промовою генерал-губернатора графа Ланжерона. При акті було присутньо багато громадян міста, всього близько 500 осіб, у тому числі духовенство, чиновники та інші почесні громадяни.
 • Юридичне відділення Рішельєвського ліцею офіційно підтвердило статус університетського факультету

  Юридичне відділення Рішельєвського ліцею офіційно підтвердило статус університетського факультету
  Випускники юридичного відділення Рішельєвського ліцею вперше отримали дипломи та значки державного зразка про вищу юридичну освіту
 • На юридичному факультеті створено Юридичне суспільство

  На юридичному факультеті створено Юридичне суспільство
  Членами-засновниками Юридичного суспільства були професора А. М. Богдановський, Н. Л. Дювернуа, Ф. І. Леонтович, М. І. Малінін, М. І. Патлаєвський, А. С. Посников, М. М. Шпилевський, П. Г. Цитович та ін. На засіданнях Юридичного товариства обговорювалися актуальні реферати:«Наша судова практика та законодавство у кримінальних справах, які проводяться в порядку приватного звинувачення», «Удосконалення договору найму суду на під вантажем» тощо.
 • Основні кафедри

  Основні кафедри
  • Енциклопедії права;
  • Історії важливих законодавств, давніх та нових;
  • Історії слов'янського законодавства;
  • Римського права;
  • Державного права;
  • Цивільного права з цивільним судо- улаштуванням та судочинством;
  • Кримінального права з кримінальним судоустроєм- ним та судочинством;
  • Поліцейського права;
  • Фінансового права;
  • Міжнародного права;
  • Економіки та статистики;
  • Церковного законознавства (канонічного права).
 • Юридичний факультет увійшов до складу університету імені I. I. Мечникова

  Юридичний факультет увійшов до складу університету імені I. I. Мечникова
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова від дня свого створення займає одне із провідних місць у формуванні системи освіти, у розвитку наукових досліджень і культури в Україні. Він є одним із найстаріших університетів України і разом з Київським, Харківським і Львівським університетами фактично визначає стан і перспективи розвитку освіти, науки та культури в мережі освіти країни.
 • Period: to

  Ректором університету був правознавець Ф. І. Леонтович

  Правознавець Ф. І. Леонтович закінчив юридичний факультет університету Св. Володимира у Києві. Він мав Орден Ганни другого ступеня, Св. Рівноапостольного князя Володимира третього ступеня, Св. Станіслава першого ступеня, медаль у пам'ять царювання імператора Олександра III
 • Закрито юридичний факультет

  Закрито юридичний факультет
  Юридичний факультет державного університету був знову закритий, а студентів переведено на юридичний факультет Львівського університету
 • Period: to

  Процес активного нарощування наукового та педагогічного потенціалу юридичного факультету

  Значною мірою зросла кількість студентів
 • Новий імпульс

  Новий імпульс
  Зміни в економіці, соціальних та політичних відносинах зумовили необхідність кардинальних змін в організації та змісті юридичної освіти, орієнтованої на підготовку фахівців, здатних працювати не тільки в державному апараті та правоохоронних органах, а й на підприємствах малого бізнесу, в акціонерних товариствах, у структурах місцевого самоврядування тощо.
 • Юридичний факультет перетворено на Юридичний інститут

  Відповідно до свого Статуту Юридичний інститут ОДУ у складі університету став автономною навчальною, науковою та культурною установою, що об'єднує факультети, кафедри, науково-дослідні лабораторії, допоміжні служби, які забезпечували підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у сфері державознавства та правознавства. Інститут став юридичною особою. Його створенню передувала велика організаційно-підготовча робота.
 • Бібліотека НУ «ОЮА»

  Бібліотека НУ «ОЮА»
  Бібліотека Національного університету «Одеська юридична академія» нараховую значну колекцію книг. Сьогодні багатогалузевий фонд Наукової бібліотеки нараховує майже 1 мільйон примірників документів державною та іноземними мовами. Особливо інтенсивно бібліотека почала розвиватися з 1997 року, коли ввійшла до складу Одеської національної юридичної академії.
 • Створено Одеську державну юридичну академію

  Створено Одеську державну юридичну академію
  Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти України, головами Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської обласних державних адміністрацій та головою Кабінету Міністрів Автономної Республіки Крим було внесено пропозицію щодо створення на базі Юридичного інституту Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова нового навчального закладу — Одеської державної юридичної академії.
 • 3 Факультети

  3 Факультети
  Одеська державна юридична академія з почала функціонувати у складі трьох факультетів: факультету державного управління та міжнародно-правових відносин (декан - доцент Б. А. Пережняк), факультету цивільного права та підприємництва (декан - доцент І. А. Дрішлюк ), судово-прокурорського факультету (декан — доцент М.А. Мірошниченко). Факультети включали 21 кафедру.
 • Створено Миколаївський навчальний центр Одеської державної юридичної академії

  Створено Миколаївський навчальний центр Одеської державної юридичної академії
  Миколаївський навчальний центр Одеської державної юридичної академії було створено на базі Миколаївського вечірнього правового коледжу
 • Університет стає членом Європейської асоціації університетів

  Університет стає членом Європейської асоціації університетів
  Основна місія EUA — сприяти розвитку гармонійної системи європейської вищої освіти та науково-дослідної роботи, надаючи активну підтримку своїм членам як автономним інституціям у розвитку якості навчання, викладання і дослідницької роботи.
 • Нікопольський факультет НУ «ОЮА»

  Нікопольський факультет НУ «ОЮА»
  Факультет має сучасну матеріально - технічну базу: навчальний корпус, комп'ютерний клас, спеціалізовані аудиторії, музей криміналістики, лабораторії, навчальний полігон, і найповнішу бібліотеку в регіоні з фондом понад 30 тис. навчальної літератури.
 • Відкриття Юридичної Клініки

  Відкриття Юридичної Клініки
  За ініціативи ректора Одеської державної юридичної академії професора С. В. Ківалова та представників громадської організації «Південноукраїнський центр молодих юристів» розпочала свою діяльність безкоштовна юридична консультація, яка була реорганізована у самостійний підрозділ Одеської національної юридичної академії – Юридичну клініку та отримала в користування нове приміщення.
 • Академії надано статус національної

  Академії надано статус національної
  З огляду на вагомий внесок у розвиток національної вищої освіти та науки Указом Президента України Одеської державної юридичної академії надано статус національної.
  Трудовим колективом Одеської державної юридичної академії ректором був обраний професор С. В. Ківалов.
 • Функціонує Черкаський навчально-консультативний центр університету

  З 2000 р. функціонує Черкаський навчально-консультативний центр університету, а з 2012 р. Черкаський факультет Національного університету "Одеська юридична академія".
 • НУ «ОЮА» у Сімферополі

  НУ «ОЮА» у Сімферополі
  Відкрито економіко-правовий факультет Національного університету «Одеська юридична академія» у м. Сімферополі
 • Першим ректором стає Ківалов Сергій Васильович

  Першим ректором стає Ківалов Сергій Васильович
  Ректора було обрано трудовим колективом Одеської державної юридичної академії
 • Створено навчально-консультативний центр Одеської національної юридичної академії у м.Чернівці

 • Створено Наукове товариство молодих вчених, аспірантів та студентів НУ "ОЮА"

  Створено Наукове товариство молодих вчених, аспірантів та студентів НУ "ОЮА"
  Наукове товариство – це добровільне об’єднання осіб, що є органом самоврядування молодих вчених, аспірантів та студентів і частиною системи самоврядування Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Електронний каталог Наукової бібліотеки

  Електронний каталог Наукової бібліотеки
  У Науковій Бібліотеці НУ «ОЮА» впроваджена технологія АБІС UniLib, на основі якої автоматизовано практично всі бібліотечні процеси.
  Електронний каталог Наукової бібліотеки Національного університету "Одеська юридична академія" нараховує понад 600 тис записів.
 • Відкрито кафедру правової інформатики

  Відкрито кафедру правової інформатики
  З метою покращення комп'ютерної підготовки студентів, впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес було відкрито кафедру правової інформатики (завідувач кафедри доцент С. Л. Ємельянов).
 • Утворено кафедру права Європейського Союзу

  Утворено кафедру права Європейського Союзу
  У структурі факультету міжнародноправових відносин та юридичної журналістики була утворена кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства (завідувач професор О.К.Вишняков), що дозволило студентам поглиблено вивчати питання функціонування Європейського Союзу, інтеграції України.
 • НУ "ОЮА" стає підписантом Magna Charta Universitatum

  НУ "ОЮА" стає підписантом Magna Charta Universitatum
  Magna Charta Universitatum — документ, покликаний відзначати університетські традиції і налагоджувати зв'язки між європейськими університетами, а також бути натхненням для відкриття університетів по всьому світу
 • Відкрито Храм мучениці Тетяни

  Відкрито Храм мучениці Тетяни
  У 2000 році було зроблено закладку першого каменю, який послужив подальшому будівництву церкви імені Святої мучениці Тетяни. Будівництво було народним, а сам Храм був наречений студентським.
  Цей перший студентський храм збудовано за проектом заслуженого архітектора України Володимира Глазиріна.
  Архітектурне рішення храму є унікальним і не має аналогів, проект був відібраний за конкурсом серед десятка інших.
 • Університет стає членом Європейської асоціації публічного права

  Університет стає членом Європейської асоціації публічного права
  Європейська асоціація студентів-юристів (ELSA) є міжнародною, незалежною, неполітичною, некомерційною, неурядовою організацією, керованою студентами-юристами та для них. Діяльність ELSA включає велику різноманітність академічних та професійних заходів.
 • «Європейська якість»

  «Європейська якість»
  Рада Ректорів Європи присудила Університету нагороду у номінації «Європейська якість»
 • Створено дві нові кафедри

  Створено дві нові кафедри
  В результаті реорганізації кафедри підприємницького та комерційного права було створено дві кафедри: кафедру господарського права та процесу та кафедру права інтелектуальної власності та корпоративного права.
 • Створено факультет правової політології та соціології

  Створено факультет правової політології та соціології
  У 2016 р. факультет було реорганізовано на факультет психології, політології та соціології (декан факультету професор Д. В. Яковлєв).
 • Відкрито Музей вогнепальної зброї

  Відкрито Музей вогнепальної зброї
  У музеї представлено різноманіття зброї, починаючи від вітчизняного пістолета "Форт" і закінчуючи рідкісними екземплярами зброї 16-17 століття.
 • Реорганізовано Чернівецький факультет НУ ОЮА

 • Срібло у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти»

  Срібло у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти»
  Університет нагороджено Срібною медаллю у номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти» у рамках XX Міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар'єра – 2011».
 • Перше місце журналу "Фокус"

  Перше місце журналу "Фокус"
  За рейтингом українського журналу «Фокус» Університет у 2011 році посів перше місце у галузі міжнародного співробітництва серед українських вишів, які здійснюють підготовку правознавців.
 • Оновлення студентського наукового товариства

  Оновлення студентського наукового товариства
  Затверджено новий Статут Студентського Наукового товариства, створено СНТ на факультетах й інститутах, змінено керівні органи та принципи їх утворення.
 • Функціонує Черкаський факультет НУ "ОЮА"

 • «Лідери міжнародної діяльності»

  «Лідери міжнародної діяльності»
  Університет нагороджений у номінації «Лідери міжнародної діяльності» у рамках ІІІ Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади 2012».
 • Створено Криворізький факультет НУ "ОЮА"

  Створено Криворізький факультет НУ "ОЮА"
  Криворізький факультет Національного університету "Одеська юридична академія" створений, як Криворізький навчальний центр Одеської юридичної академії.
 • Відкрито кафедру прикладної лінгвістики

  Відкрито кафедру прикладної лінгвістики
  Кафедру прикладної лінгвістики створено з метою підготовки фахівців за напрямами «Правознавство», «Журналістика», «Філологія», «Політологія», «Соціологія», «Психологія», «Інформаційні технології». Кафедра входить до складу факультету журналістики, але проводить підготовку фахівців денної та заочної форм навчання всього Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Рекорд з наймасовішого соцопитування

  Рекорд з наймасовішого соцопитування
  «Одеська юридична академія» провела наймасовіше опитування в Україні. 573 студентів ВНЗ одночасно вийшли на найжвавіші вулиці міста для того, щоб дізнатися у мешканців: чи правда те, що Одеса — місто щасливих людей.
  Рекорд з наймасовішого соцопитування «з одеською пропискою» було зафіксовано офіційним представником Національного реєстру рекордів України Дмитром Яїцьким.
 • Впроваджена англомовна магістерська програма

  Впроваджена англомовна магістерська програма
  В рамках реалізації проекту Tempus IV Project у співпраці з Загребським університетом (Хорватія) та Мариборським університетом (Словенія) в Національному університеті «Одеська юридична академія» була запроваджена інноваційна англомовна магістерська програма за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація «Міжнародне та європейське право». Ця програма орієнтована на студентів, які прагнуть вивчати юриспруденцію на поглибленому рівні.
 • День Святої мучениці Тетяни у храмі при НУ "ОЮА"

  День Святої мучениці Тетяни у храмі при НУ "ОЮА"
  Церква є духовним центром студентства всієї України. Щороку в день студента та мучениці Тетяни тут збирається маса студентів та викладачів, ведуться богослужіння та проводяться благодійні обіди.
 • Додаток-гід університетом

  Додаток-гід університетом
  Університет вводить технологічні новинки у навчання. Так, наприклад, створено перший в Україні мобільний додаток – гід по університету, за допомогою якого, використовуючи звичайний смартфон, можна знайти інформацію про календар заходів, керівний склад, викладачів вишу, розклад занять, опис факультетів та предметів, а також унікальний помічник студента та викладача – електронний чат бот.
 • Відкрито Київський інститут інтелектуальної власності та права

  Відкрито Київський інститут інтелектуальної власності та права
 • Університет входить до складу Європейської асоціації юридичних факультетів

  Університет входить до складу Європейської асоціації юридичних факультетів
 • Засідання Венеціанської комісії

  Засідання Венеціанської комісії
  Студенти Юридичної академії перші в історії взяли участь у засіданні Венеціанської комісії, консультативному органі Ради Європи з питань конституційного права.
 • Школа цифрової журналістики і демократії

  Школа цифрової журналістики і демократії
  Захід було створено для журналістів та кінематографістів, організована компанією ELDA (European leadership and debate academy) за підтримки факультету журналістики ОНЮА в Одесі. Цей проект об'єднав студентів з України та Молдови для того, щоб підтримати розвиток журналістики та знайти нові шляхи вирішення конфліктів, що виникають у сферах демократичного суспільства.
 • Зміна перспективи медіа-навчання та політичного діалогу

  Зміна перспективи медіа-навчання та політичного діалогу
  У Музеї рідкісної книги Національного університету "Одеська юридична академія" відбулася підсумкова конференція учасників та організаторів міжнародного проекту "Зміна перспективи медіа-навчання та політичного діалогу".
  Протягом п'яти днів учасники із чотирьох країн: Вірменії, Грузії, України та Німеччини обговорювали теми медіаграмотності. Семінар проходив на базі факультету журналістики НУ ОЮА. Проект підтримало міністерство закордонних справ Німеччини.
 • Міжнародний молодіжний фестиваль «Інший погляд»

  Міжнародний молодіжний фестиваль «Інший погляд»
  У VIІ Міжнародний молодіжному фестивалі брало участь 17 учасників з України, Молдови, Грузії та Вірменії, які стали частиною чотириденного семінару з лідерства та демократії «EngageBlackSea». Захід проходив у рамках співпраці факультету журналістики НУ «ОЮА» та німецької громадської організації «European Leadership and Debate Academy». Учасниками семінару стали студенти Національного університету «Одеська юридична академія».
 • 20 років Академії

  20 років Академії
  В Одеському оперному театрі Національний університет «Одеська юридична академія» відмітив ювілей – 20 років.
 • НУ "ОЮА" - член програми Erasmus +

  НУ "ОЮА" - член програми Erasmus +
  Проект Національного університету «Одеська юридична академія» увійшов до 10 проектів від України, відібраних Європейською Комісією для фінансування в рамках програми Європейського Союзу Erasmus + Модуль Жан Монне. Проектна заявка НУ "ОЮА" стала єдиною заявкою, відібраною серед заявок університетів Одеського регіону.
 • Міжнародний фестиваль арттерапії “Арт-Практик”

  Міжнародний фестиваль арттерапії “Арт-Практик”
  В стінах Одеської юридичної Академії у 2019 році відбувся Міжнародний фестиваль арт-терапії “Арт-Практик”. Протягом двох днів психологи, викладачі і студенти проводили лекції та мастер-класи для учасників.
  Основна місія форуму - допомогти людям знайти себе, розкрити творчий потенціал, змінити своє життя на краще.
  Таким чином, в освітній процес студентів спеціальності психологія регулярно впроваджують новітні методики і технології.
 • Ректором університету стає Віктор Євстафійович ЗАГОРОДНІЙ

  Ректором університету стає Віктор Євстафійович ЗАГОРОДНІЙ
  Кандидат юридичних наук, професор
  Заслужений юрист України
 • Конференція Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених

  Конференція Наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених
  Вибори стали першими для новоствореного об’єднання
 • Міжнародна виставка собак

  Міжнародна виставка собак
  Серед незвичних заходів, що приймав Національний університет «Одеська юридична академія», стала міжнародна виставка собак. Захід відбувся на базі спортивного комплексу НУ “ОЮА” і проходив 2 дні. Виставку у 2020 році провело Одеське міське відділення Всеукраїнської громадської організації Кінологічний союз України “Рідна природа”
 • Перший Міжнародний турнір з бадмінтону

  Перший Міжнародний турнір з бадмінтону
  Перший міжнародний турнір з бадмінтону Odesa Open відбувся на базі спортивного комплексу Міжнародного гуманітарного університету, як результат підписаного договору про співпрацю між президентом вишу Сергієм Ківаловим, федерацією бадмінтону Одеської області та федерацією бадмінтону міста Києва. Саме Одеська юридична Академія та Міжнародний гуманітарний університет були обрані головними базами популяризації бадмінтону, адже виші мають розвинуту інфраструктуру.
 • Перше місце у стрільбі

  Перше місце у стрільбі
  Команда Національного університету «Одеська юридична академія» посіла перше місце у змаганнях з кулькової стрільби серед команд закладів вищої освіти міста Одеси.
 • Василь Михайлов завоював бронзу на чемпіонаті світу з вільної боротьби

  Василь Михайлов завоював бронзу на чемпіонаті світу з вільної боротьби
  Вихованець клубу "Мангуст", що співпрацює з Національним університетом «Одеська юридична академія», Василь Михайлов здобув бронзу на чемпіонаті світу з вільної боротьби. Чемпіонат проходив у Сербії
 • Іван Малін - чемпіон світу з греплінгу

  Іван Малін - чемпіон світу з греплінгу
  Іван Малін, випускник Національного університету «Одеська юридична академія» та вихованець спортивного клубу «Мангуст», став переможцем чемпіонату світу з греплінгу. Захід пройшов в Іспанії