ზაფხულის გეგმები

Timeline created by dimitripo
  • სტუმრობა ლაგოდეხის ნაკრძალში

    სტუმრობა ლაგოდეხის ნაკრძალში
  • ყვარლის ტბაზე ვიზი

    ყვარლის ტბაზე ვიზი
  • Period: to

    ლაშქრობა მთაში