Η εξέλιξη του ήχου μέσο του ηλεκτρικού ρεύματος

Timeline created by nikostsipas
In Music
 • τα πρώτα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα

  τα πρώτα ηλεκτρονικά μουσικά όργανα
  Thaddeus Cahill
 • Σύγχρονα μουσικά ηλεκτρονικά όργανα

  Σύγχρονα μουσικά ηλεκτρονικά όργανα
  το πρωτόκολο MIDI είναι ένα κατοχυρωμένο σύνολο από ψηφιακές οδηγίες
 • Period: to

  Αναλογικός συνθετητής Analogue synthesizer

  είναι μια γεννήτρια ήχου που μετατρέπει τα ηλεκτρονικά σήματα σε ηχητικά σήματα
 • Period: to

  ψηφιακός συνθετητής

  ο ψηφιακός συνθετητής παράγει ήχο μέσω της ψηφιακής επεξεργασίας σήματος