Ткач микола ткач

Таїна книг Миколи Ткача

 • Микола Ткач народився

  Микола Ткач народився
  Хата в селі Сахнівка, Менського р-ну Чернігівської обл., де народився письменник
 • Period: to

  Військова служба

  Перебував на строковій службі в Радянській Армії (військова частина м. Ніжнєудінськ РРФСР та м. Бранд, Німеччина)
 • Освіта

  Освіта
  Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут
 • Перша книга

  Перша книга
  Риштування : поезії. – Київ : Молодь, 1975. – 40 с. Перша поетична збірка молодого поета
 • Period: to

  Творча робота

  Здійснював експедиції по Україні, записуючи ономастичні, топонімічні та фольклорні матеріали.
 • Відвідини матері

  Відвідини матері
  Відвідини матері : поезії. – Київ : Рад. письменник, 1980. – 102 с. У поетичну збірку молодого поета включено вірші про сучасність, про любов до матері-Вітчизни і до матері-трудівниці, про героїку праці і героїку фронтового подвигу старших поколінь.
 • Спілка письменників України

  Прийнятий до Спілки письменників України та СРСР.
 • Древо

  Древо
  Древо : поезії. – Київ : Молодь, 1988. – 120 с. До збірки поета увійшли вірші про осмислення історичної течії часу, синівську любов до матері, інтимна літика.
  Автор прагне до точності метафори, часто звертається до фольклорних джерел і класичної спадщини української поезії.
 • Дзвони скляної гори

  Дзвони скляної гори
  Дзвони скляної гори : поезії. – Київ : Укр. письменник, 1992. – 129, [5] с. : іл. Земля, овіяна давніми легендами, поетичне пізнання Всесвіту та розкриття таїни міфологічної символіки – ось домінанта творчості поета і етнолога. Пастельна свіжість та чистота, прозоре і тихе слово автора сприймаються органічно, надовго.
 • Клечальний міст

  Клечальний міст
  Клечальний міст. Джерела української міфології / М. М. Ткач,
  Н. О. Данилевська. – Київ : Снива, 1995. – 198 c. : іл. У виданні відтворено цілісність міфопоетичного світосприйняття наших пращурів. Пропонується новий погляд на сутність міфологічних образів. Книга ілюстрована авторськими малюнками образів міфології та енергетичними схемами.
 • Дерево роду

  Дерево роду
  Дерево роду / відп. ред. С. В. Кириленко. – Київ : Анфас, 1995. – 106 c. В книзі розкривається сутність українського звичаю, що вимагає знання власного родоводу до сьомого покоління включно. Окремо досліджуються основні засади родового дерева. В простій і дохідливій формі подано аналіз таких понять як віра, обряд, звичай, родовий символ тощо.
 • Лауреат

  Лауреат
  премії «Благовіст» за книгу «Клечальний міст. Джерела української міфології».
 • Пахощі Боянових слів

  Пахощі Боянових слів
  Пахощі Боянових слів: наукова реконструкція «Слова о полку Ігоревім». – Київ : Снива, 1996. – 151 c. : іл.
  У книжці шляхом наукового аналізу розкривається секрет старослов’янського правопису. На його основі автор відтворює справжнє звучання славетної пам’ятки київськоруської доби «Слово о полку Ігоревім». Реконструкція тексту пам’ятки здійснена за виданням 1800 року.
 • Ішов Миколай

  Ішов Миколай
  Ішов Миколай / Н. О. Данилевська, М. М. Ткач. – Київ : Снива, 1996. – 60 с.
  Висвітлюються народні обрядові дійства, які традиційно проводились в період календарного свята зимового Миколая. Додаються окремі народні ігри, легенди, небилиці, пісні, загадки, прикмети, прислів’я, каламбури та лічилки до ігор, що пов’язані з цим святом. До більшості пісень подано ноти.
 • Золоті орелі

  Золоті орелі
  Золоті орелі : [інтимна лірика] / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Снива, 1997. – 44 с.
  Книжка «Золоті орелі» – це своєрідна гойдалка: перегук двох закоханих сердець. Вона перейнята глибокою поетичною замріяністю, непідробною щирістю та несподіваним асоціативним і образним виявом почувань. В її основі інтимна лірика.
 • Period: to

  Педагогічна діяльність

  Працює у Київському національному університеті культури і мистецтв
 • Слово о полку Ігоревім

  Слово о полку Ігоревім: реконструкція українською абеткою. – Київ : Б-ка українця, 1998. – 88 с.
 • Перетик

  Перетик
  Перетик: фольклорно-етнографічний портрет українського села / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Укр. Центр духов. культури, 2000. – 216 с.
  Зміст видання складають короткі художні оповіді та роздуми про справжніх носіїв народної культури – простих сільських людей, які донесли до наших днів сутність органічної потреби духовного сприйняття світу та його образного вияву в повсякденному побуті. Подано узори вишивок, пісні, перекази, короткі легенди, приказки, прислів’я.
 • Слово о законі і благодаті

  Слово о законі і благодаті
  Слово о законі і благодаті київського митрополита Ларийона / реконструкція укр. абеткою та пер. сучасною укр. мовою Миколи Ткача ; передм. М. Шудрі. – Київ : Б-ка українця, 2000. – 62 с. – (Бібліотека українця).
  Автором здійснено реконструкцію українською абеткою «Слова…» першого руського (українського!) митрополита Іларіона. Автор довів, що старослов’янські слова та їх форми в реконструйованому тексті звучать відповідно до живого мовлення, мають під собою природну основу.
 • Не осквернись, душе моя, у слові

  Не осквернись, душе моя, у слові
  Не осквернись, душе моя, у слові : поезії. – Київ : Укр. Центр духов. культури, 2002. – 87 c.
  Мистецьке заглиблення і пізнання таїни буття світу; пізнання взаємозв’язку вічного і миттєвого, потойбічного і земного, божественного й людського. І все це – засобом Слова. Поезія як визволення – так виявляє себе творчість поета і етнолога М. Ткача.
 • Смак хліба

  Смак хліба. Штрихи до портрета Петра Миколайовича Пархоменка : [генерального директора АТ «Київхліб»]. – Київ : УЦДК, 2002. – 24 с.
  Висвітлюється постать генерального директора АТ «Київхліб» Петра Миколайовича Пархоменка.
 • Володимирові боги

  Володимирові боги
  Володимирові боги: міфологічний зміст та систематизація головних персонажів язичницького культу. – Київ : Укр. Центр духов. культури, 2002. – 190 c.
  В монографії подано комплексне дослідження семи головних персонажів язичницького культу князя Володимира та їх систематизація в тижневому циклі. Пропонована праця спрямована на ґрунтовне дослідження ґенези українського міфопоетичного світогляду.
 • Захистив кандидатську дисертацію

  Захистив кандидатську дисертацію
  На тему «Генезис основних персонажів української міфології». Присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук.
 • Успадкована спрага

  Успадкована спрага: штрихи до портрету директора «Українського Центру духовної культури» Д. М. Єсипенка. – Київ : УЦДК, 2003. – 12 с.
 • Хліб наш насущний

  Хліб наш насущний
  Хліб наш насущний: використання хліба в українських обрядах і звичаях / авт. і упоряд.: М. Ткач, Н. Данилевська. – Київ : Укр. Центр духов. культури, 2003. – 220 с.
  Висвітлено приклади традиційного використання хліба як головного символу добробуту й життя людини в українському побуті, в народних звичаях та обрядах календарного та родинного циклів. Видання ілюстроване.
 • Слово о законі і благодаті

  Слово о законі і благодаті
  Слово о законі і благодаті київського митрополита Іларіона / Іларіон (митр.) ; пер. сучасною укр. мовою М. Ткач ; передм.
  М. Шудря. – Київ : БППБ «Гулевичівна», 2003. – 64 с. : іл. – (Бібліотека БППБ «Гулевичівна»).
  Наукова реконструкція українською абеткою та переклад сучасною українською літературною мовою самобутнього «Слова…» першого руського (українського!) митрополита Іларіона.
 • Пісне моя

  Пісне моя
  Пісне моя : авт. пісні / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Снива, 2004. – 52 с.
  До збірки увійшли авторські пісні Н.Данилевської і М.Ткача та пісні на їхні слова. До кожної пісні додається короткий коментар про особливості її створення.
 • У світлині неба

  У світлині неба
  У світлині неба : [поезії]. – Київ : Укр. Центр духов. культури, 2004. – 118 с. У книзі висвітлюється образ матері як головної передумови духовного становлення людини та її взаємозвязку з вічним буттям засобом поетичних роздумів. Поезії укладені за хронологічним принципом.
 • Генеалогія слова

  Генеалогія слова
  Генеалогія слова. – Київ : Алефа, 2004. – 15 c.
  У виданні висвітлюється авторська концепція формування розвитку людського мислення та живої розмовної мови людини. Магічне, асоціативно-образне та логіко-понятійне світосприйняття і мислення. Простежуються його форми на окремих зразках українського фольклору.
 • Ой ти, Калито, ой медовая

  Ой ти, Калито, ой медовая
  Ой ти, Калито, ой медовая / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Укр. Центр духов. культури, 2004. – 72 : іл. – Бібліогр.: с. 70.
  Збірка висвітлює календарно-обрядове дійство «Калита», що проводиться напередодні релігійного свята – дня апостола Андрія Первозванного. Досліджується світоглядна суть цього свята. До висвіту додаються окремі народні ігри, забави, пісні, загадки, скоромовки, вірші, пов’язані із святом.
 • У пошуках істини

  У пошуках істини
  У пошуках істини: короткий нарис життя і творчості заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філософських наук, професора, академіка Української академії політичних наук Кирилюка Федора Михайловича. – Київ : Укр. Центр духов. культури, 2004. – 108 с.
 • Доцент

  Присвоєно вчене звання доцента.
 • Остромирове Євангеліє

  Остромирове Євангеліє
  Наукова реконструкція тексту
 • Просили батько, просили мати

  Просили батько, просили мати
  Просили батько, просили мати : (пам’ятка для наречених) / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Поліграф-Консалтинг, 2005. – 32 с.
  Видання в короткій формі висвітлює основні частини українського традиційного весілля, пояснюється сутність найважливіших обрядових дійств весільних чинів та атрибутів. У додатку – приклади весільних пісень та примовлянь і побажання до дарування.
 • Слово о полку Ігоревім

  Слово о полку Ігоревім
  Слово о полку Ігоревім: реконструкція, переклад, словник-довідник. – Київ : Снива, 2006. – 184 с.
 • Лауреат

  Лауреат
  премії імені Михайла Коцюбинського за збірки фольклорно-етнографічних видань: «Перетик», «Хліб наш насущний», «Ой ти, калито, ой медовая», «Просили батько, просили мати».
 • Презентація «Остромирова Євангелія

  Презентація «Остромирова Євангелія
  Запис та словоподіл українською абеткою».
 • Презентація

  Презентація
  Книги «Слова о полку Ігоревім:
  реконструкція, переклад, словник».
 • Остромирова Євангелія

  Остромирова Євангелія
  Остромирова Євангелія 1056 – 1057: графічна реконструкція старослов’янського тексту пам’ятки українською абеткою. – Київ : Вид. Вадим Карпенко, 2007. – 220 с.
  Графічна реконструкція старослов’янського тексту пам’ятки українською абеткою.
 • Родовід Михайла Поплавського

  Родовід Михайла Поплавського
  Родовід Михайла Поплавського, сина Михайла, внука Романового. Від джерел до джерел : [з 1730 року]. – Київ, 2007. – 310 c. : z-фото. – Бібліогр.: с. 307–309.
 • Презентація

  Презентація
  Збірника українських народних пісень у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача «Ой, ти просо-волото»
 • Презентація

  Презентація
  Вістини книги поезій «Непочата вода»
 • Непочата вода

  Непочата вода
  Непочата вода : поезії. – Київ : Євшан-Зілля, 2008. – 271 c.
  Непочата вода – це вода, що молитовно набирається з живого джерела саме перед світанком. Така вода вважається цілющою. Автор щиро зізнається перед читачем, що більшість віршів цієї збірки написано саме на світанку.
 • Вино з тюльпанів

  Вино з тюльпанів
  Вино з тюльпанів: інтимна лірика : поезії. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 208 с.
  Метафорично-образний вияв найглибших і найпотаємніших поривань людини; а також – спробами осмислити загадкову сутність того, що лежить в основі буття роду людського, що з нею діється і що називається коханням.
 • Міфологія

  Міфологія
  Міфологія : курс лекцій. – Ніжин : Аспект- Поліграф 2008. – 280 с.
 • Слово о полку Ігоревім

  Слово о полку Ігоревім
  Слово о полку Ігоревім: графічна реконструкція, переклад, словник-довідник. – Київ : Перун, 2008. – 224 c.
  Видання подає віршований варіант оригінального тексту пам’ятки відомого поета, етнолога М. Ткача; переклад тексту пам’ятки сучасною літературною українською мовою та перший в Україні і світі словник-довідник «Слова…». Завдяки відтворенню ритмічної структури та вимови слів давній славетний твір читається і сприймається легко і зрозуміло – в природному звучанні.
 • Ой ти, просо-волото

  Ой ти, просо-волото
  Ой ти, просо-волото: укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / упоряд. Н. Данилевська. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 231 с. : ноти.
  Збірка українських народних пісень у записах М. Ткача та Н. Данилевської. Пісні супроводжуються нотами.
 • Презентація

  Презентація
  Книги «Родовід Михайла Поплавського»
 • Пісне моя

  Пісне моя
  Пісне моя : [автор. пісні Надії й Миколи Ткача] / ред. М. Ткач ; упоряд. та комент. до пісень Н. Данилевська. – Ніжин : Вид-во «Аспект-Поліграф», 2009. – 56 с. До збірки увійшли авторські пісні М. Ткача і Н. Данилевської та пісні на їх слова. Кожній пісні передує короткий коментар про особливості створення.
 • Міфологія

  Міфологія
  Міфологія : підручник / М-во культури і туризму України, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – 206 c.
  Подано загальні поняття про природу міфу та сучасний стан його побутування, основні напрями наукового вивчення міфології, сутність основ давнього світогляду та основних архетипів і образів, міфологічну сутність головних персонажів. Досліджений матеріал пов'язаний з прикладами української міфопоетики та обрядовості.
 • Родовід Михайла Поплавського

  Родовід Михайла Поплавського
  Родовід Михайла Поплавського, сина Михайла, внука Романового. Від джерел до джерел : [з 1730 року]. – Київ : Макрос, 2009. – 322 c. – (Ювілейне видання ; т. 1).
  На основі архівних документів досліджено родовід Михайла Поплавського. Простежено витоки родовідної міфології, подано ареал розселення роду, родовий іменник, а також розкрито духовне середовище буття роду.
 • Міфологія

  Міфологія
  Міфологія : навч. посіб. / М-во культури і туризму України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : КНУКіМ, 2011. – 208 с.
 • Чумарочка рябесенька

  Чумарочка рябесенька
  Чумарочка рябесенька: укр. нар. пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / упоряд. та ред. Н. Данилевська, М. Ткач. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. – 224 с. : ноти.
  До збірки увійшли зразки найпоширеніших жанрів українських народних пісень: календарні, родинні, колискові, про кохання, солдатські, балади та плачі. Подано варіанти традиційного українського весілля з Черкащини та Чернігівщині. Тексти супроводжуються нотами.
 • Професор

  Професор
  Присвоєно вчене звання професора
 • Лауреат

  Лауреат
  Міжнародної літературної премії «Сад божественних пісень» імені Григорія Сковороди за збірку «Вино з тюльпанів»
 • Вістини

  Вістини
  Поетичної збірки «Вино з тюльпанів»
 • Осел у шкірі лева

  Осел у шкірі лева
  Осел у шкірі лева : [байки, небилиці, каламбури]. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 12 с.
  Вперше публікуються байки, небилиці, каламбури відомого українського поета й етнолога М. Ткача.
 • Криниця

  Криниця
  Криниця : вибр. наук. розвідки, ст., дослідж., роздуми. – Київ : Логос, 2012. – 384 с.
  До збірки увійшли вибрані наукові розвідки, дослідження, полемічні та критичні статті, філософські та культурологічні роздуми, що були написані в різні роки. Містить окремі інтерв’ю та статті про М. Ткача.
 • Презентація

  Презентація
  книги власного родоводу «Раю мій, розмаю».
 • Земля і люди

  Земля і люди
  Земля і люди : поезії. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 196 с. Поетичне пізнання й осмислення сутності буття людини й природи, історичної течії буття народу, любов до матері, до рідної землі, до України.
 • Калинове намисто

  Калинове намисто
  Калинове намисто : оповідання. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 68 с. До збірки увійшли оповідання та образки, що були написані в різні роки. Вони вирізняються добірною мовою, глибоким ліризмом, теплотою та щирістю.
 • Сонячний зайчик

  Сонячний зайчик
  Сонячний зайчик : [вірші для дітей]. – Київ : НАКККіМ, 2013. – 12 с. : рис.
  До книжки відомого українського поета й етнолога М. Ткача увійшли дитячі вірші, що були написані в різні роки.
 • У володіннях Волоса

  У володіннях Волоса
  У володіннях Волоса : поезії. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 258 с.
 • Поезія натхненних рук

  Поезія натхненних рук
  Поезія натхненних рук : [фотоальб. авт. виробів нар. мистецтва] / М. М. Ткач, Н. О. Данилевська. – Ніжин : [Пилипенко Н. В.], 2013. – 92 с. : фот.
  Фотоальбом виробів народного мистецтва містить зображення одягу, виробів з дерева та вишивку, виготовлені М. Ткачем та Н. Данилевською як вияв своєрідного світогляду та способу їхнього життя. Розділи містять світлини одягу, вишивки, хатнього начиння та предметів побуту, що дістались у спадок від рідних та подарунки від окремих осіб.
 • Раю мій, розмаю

  Раю мій, розмаю
  Раю мій, розмаю : родовід. – Чернігів : Лозовий В. М., 2013. – 368 с. – Бібліогр.: с. 363.
  На основі архівних документів, власних спогадів та розповідей, відомий етнолог і поет Микола Ткач досліджує шляхи свого родоводу. Подано родовідні квити, ареал розселення роду, родовий іменник та копії окремих документів. На основі антропологічних даних простежено родову міфологію чотирьох основних гілок родоводу.
 • Дідова полиця

  Дідова полиця
  Дідова полиця. Пізнавальні джерела та світоглядні мотиви традиційної культури українців : навч. посіб. – Ніжин : [Пилипенко Н. В.], 2013. – 456 с.
  Здійснено комплексний виклад знань із традиційної культури українців та особливостей її побутування в різних сферах і виявах історичного життя народу. Теоретично визначено сутність понять: традиція, самобутність, духовність, віра, гріх, звичай, обряд, символ. Здійснено виклад та аналіз основних календарних і родинних обрядів українців.
 • Презентація

  Презентація
  Вістини поетичної книги «У володіннях Волоса»
 • Презентація

  Презентація
  Вістини поетичної книги «Земля і люди»
 • Лауреат

  Лауреат
  Літературно-мистецької премії імені Пантелеймона Куліша за збірку «У володіннях Волоса».
 • Лауреат

  Лауреат
  Конкурсу «Краща книга року-2013» в Чернігові. Перше місце в номінації «Науково-популярна література» за книгу «Раю мій, розмаю. Родовід».
 • Клен було чим не дерево

  Клен було чим не дерево
  Клен було чим не дерево: українські народні пісні у записах Надії Данилевської та Миколи Ткача / упоряд., передм., ред.: Н. Данилевська, М. Ткач. – Ніжин : Пилипенко Н. В., 2014. – 252с.
  До збірника увійшли зразки найпоширеніших жанрів українських народних пісень: календарні, родинні, колискові, пританцівки, весільні, про кохання, солдатські та псальми. Записані пісні переважно у 80-90-х роках ХХ століття від виконавців різного віку. Тексти більшості пісень супроводжуються нотами
 • Михайлик і Марко

  Михайлик і Марко
  Михайлик і Марко : [вірші для дітей]. – Київ : НАКККіМ, 2015. – 8 с.
  Збірка включає дитячі вірші відомого українського поета й етнолога М. Ткача, написані в різні роки і досі ще не публіковані.
 • Нагороджений

  Нагороджений
  нагрудним знаком Чернігівської обласної ради "за високий професіоналізм та з нагоди 20-річчя від дня створення Товариства "Чернігівське земляцтво" в місті Києві.
 • Цвіт-полин

  Цвіт-полин
  Цвіт-полин. Пісні на слова Миколи Ткача / Микола Ткач. – Чернігів : Десна Поліграф, 2017. – 40 с.
  До книжки увійшли авторські пісні на слова поета Миколи Ткача.
 • Час любові і болю

  Час любові і болю
  Час любові і болю : поезія / Микола Ткач. – Київ : Фенікс, 2016. – 208 с.
  Історія людства просякнута війнами, лихоліттями та людськими стражданнями, що пов’язані з війною. Останні події в Україні наочно показали, що саме Гідність і Воля є виразником української ментальності й українського духу.
 • Нагороджений міжнародною медаллю Івана Мазепи

  Нагороджений міжнародною медаллю Івана Мазепи
  З нагоди 75-річчя від дня народження, за визначну творчу та наукову діяльність.
 • Презентація

  Презентація
  персонального бібліографічного покажчика у Науковій бібліотеці КНУКіМ
 • Презентація

  Презентація
  бібліографічного покажчика "Ткач Микола Михайлович"