აგროტურიზმის განვითარების პერსპექტივები ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში

Timeline created by facebooker_3087424368044616
 • პროექტის გაცნობა

  მოსწავლეები მონაწილეობას მიიღებენ პროექტის დაგეგმვაში
 • საპროექტო მუშაობის დასაწყისი

  მოსწავლეები ინტერნეტში მოიძიებენ საკვლევ დესტინაციებს
 • ადგილობრივებთან სტუმრობა

  მოსწავლეები გაეცნობიან ლოკალური რეზიდენტების ყოფა-ცხოვრებასა და ტრადიციებს.
 • Period: to

  პროექტში სამუშაო პროცესი

  მოსწავლეები იმუშავებენ ჯგუფურად და ინდივიდუალურად