მეთუნეობა

მეთუნეობა

 • Period: to

  სამეთუნეო მორგი

  მეთუნეობა — გამომწვარი თიხისგან საგნების დამზადება.
 • მეთუნე

  მეთუნე
  თიხის ჭურჭლის მკეთებელი.
 • თიხა

  თიხა
  იხა — დანალექი და ჰიდროთერმულად შეცვლილი ქანი, რომელიც ძირითადად შედგება თიხის მინერალებისაგან. თიხებში რელიქტური და ტერიგენული მინერალების — კვარცი, მინდვრის შპატი, ქარსი და სხვა — ჯამური რაოდენობა არ უნდა აღემატობედეს 30-40%. ძირითადად ცემენტის როლს ასრულებს წმინდადისპერსიული თიხის მინერალები.
 • თიხის ნაწრმი

  თიხის ნაწრმი
  მეთუნეობა, იგივე გამომწვარი თიხისგან საგნების დამზადების კულტურა საქართველოში თავსნეოლითის ხანიდან იღებს. ყველაზე ძველი თიხის ნაწარმი ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე ათასწლეულით თარიღდება. თბილისში აღმოჩენილი კერამიკა ფორმების, ტექნოლოგიისა და ორნამენტის მხრივ 3 ჯგუფად იყოფა:
  1. სადა (ხელადები, ქილები); 2. ანგობიანი (წერანქრით დაფარული დოქები, დერგები); 3.მოჭიქული.
 • მოჭიქული თიხა

  მოჭიქული თიხა
  თიხის ჭურჭლის შესაღებად განკუთვნილი ნივთიერება - ტყვიის, კალის, თაგვმარილას, შუშისა და შავი ქვის (მარგანეცის) ნაერთი. მოჭიქული ჭურჭელი ორჯერ გამოიწვის. პირველ გამოწვას „წითლად დაწვას“ ეძახიან, მეორედ კი - „ქაშანურად დაწვას“. საქართველოში მოჭიქული ჭურჭლით სახელგანთქმულია კახეთი, ქართლი, იმერეთი.
 • მოხატული თიხის ჭურჭელი

  მოხატული თიხის ჭურჭელი
  თიხაზე ორნამენტების ტატანა ხდება მისი დანიშნულების ან და გამკეთებლის ვინაობის დადგენიზ მიზნით.
 • თიხით მოუბარნი

  თიხით მოუბარნი
  ფილმის ნახვა თხით მოუბარნი