עליית הנאצים לשלטון בגרמניה

Timeline created by amnon givoli
In History
 • קיסר גרמניה מודח

 • הקמת רפובליקת וימר

 • היטלר מנהיג המפלגה הנאצית

 • המשבר הכלכלי הראשון

 • "הפוטש" במינכן

 • חיסול האינפלציה בגרמניה

 • המשבר הכלכלי השני

 • נשיא גרמניה משתמש בצווי חירום

 • אבטלה קשה

 • בבחירות המפלגה הנאצית הופכת לגדולה ביותר

 • היטלר מתמנה לראש ממשלת גרמניה