נלסון מנדלה

  • נלסון מנדלה נולד

  • הצטרך לתנועת השחורים

    הצטרך לתנועת השחורים
  • טבח שאפרוויל