ეკოლოგია

 • პროექტის მიზნის დასახვა

  პროექტის მიზნის დასახვა
  ეკოკლუბის წევრი მოსწავლეები და ხელმძღვანელი მასწავლებელი. გამოიკვეთა პრობლება ეკოლიგიის საკითხებთან მიმართებაში, ვისაუბრეთ თუ რამდენად აქტუალური იყო ეს საკითხი დღეს და დავსახეთ პროექტის მიზნები.
 • აქტივობენის განხორციელება

  განსაზღვრული აქტივობების შესრულება. თანამშრომლობა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და სკოლასთან.
 • აქტივობები დაგეგმვა

  კლუბის წევრ მოსწავლეებთან და ხელმძღვანელ მასწავლებელთან ერთად შევიმუშავეთ პროექტის აქტივობები:
  1.ანკეტირება
  2.შედეგების წარდგენა დიაგრამებით
  3.საინფორმაციო ტრენინგ სესია
  4.საინფორმაციო ვიდეორგოლი
  5.ფილმის ჩვენება
  6.იმ ადგილების მონახულება სადაც ეკოლოგიური პრობლემებია
  7.პრევენციის გზების განსაზღვრა
 • ანგარიშის წარდგენა

  დასკვნითი აქტივობა. შესრულებული აქტივობების შეჯამება. შედეგის წარდგენა და პრეზენტაცია.
 • გაცნობითი სესია

  გაცნობითი სესია
  კლუბის წევრი მოსწავლეები და ხელმძღვანელი მასწავლებელი იკრიბებია, აირჩევენ პროექტს აქტუალობასთან დაკავშირებით. ირჩევენ პროექტის სახეწოდებას და პროექტის გრაფიკს.
 • მიზნის დასახვა

  ეკოკლუბის წევრი მოსწავლეები და ხელმძღვანელი მასწავლებელი. გამოიკვეთა პრობლება ეკოლიგიის საკითხებთან მიმართებაში, ვისაუბრეთ თუ რამდენად აქტუალური იყო ეს საკითხი დღეს და დავსახეთ პროექტის მიზნები.
 • აქტივობების განსაზღვრა

  კლუბის წევრი მოსწავლეებმა და ხელმძღვანელი მასწავლებელმა განსაზღვრეს პროექტის აქტივობები:
  1.ანკეტირება
  2.შედეგების დიაგრამების სახით გამოსახვა
  3.საინფორმაციო ტრენინგ სესია
  4.ფილმის ჩვენება
  5.იმ ადგილების მონახულება სადაც ეკოლოგიური პრობლემებია
  6.პრევენციის გზების განსაზღვრა
 • ანგარიშის წარდგენა

  პროექტის შეჯამება, დასკვნითი ეტაპი, შედეგების წარდგენა და პრეზენტაცია თანამშრომლობა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და სკოლასთან