Τα πολιτεύματα στην Αρχαία Αθήνα

 • Period: 1500 BCE to 1070 BCE

  Βασιλεία

  Την απόλυτη εξουσία είχε ο βασιλιάς
 • 1070 BCE

  Τελευταίος βασιλιάς ο Κόρδος

  Τελευταίος βασιλιάς ο Κόρδος
 • Period: 1070 BCE to 630 BCE

  Αριστοκρατία

  Η εξουσία περιήλθε στα χέρια των ευγενών
 • 632 BCE

  Κυλώνειο Άγος

  Κυλώνειο Άγος
  Ο Κύλωνας επιχείρησε να επιβάλει τυραννίδα στην Αθήνα
 • Period: 630 BCE to 462 BCE

  Τυραννίδα

  Η εξουσία απιβάλλεται από τον τύραννο
 • 624 BCE

  Δρακόντεια μέτρα

  Δρακόντεια μέτρα
  Ο Δράκοντας έκανε την πρώτη καταγραφή της νομοθεσίας στην Αθήνα
 • 594 BCE

  Η νομοθεσία του Σόλωνα

  Η νομοθεσία του Σόλωνα
  Ο Σόλωνας με τη νομοθεσία του αμβλύνει τις κοινωνικές εντάσεις
 • 561 BCE

  Η τυραννία του Πεισίστρατου

  Η τυραννία του Πεισίστρατου
  Εγκαθιδρύεται η τυρρανίδα στην Αθήνα
 • Period: 462 BCE to 322 BCE

  Δημοκρατία

  Η εξουσία στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία