ცხრილი

გაკვეთილების ცხრილი

By lizzyyy
 • გაკვეთილების რაოდენობა - ორშაბათი

  გაკვეთილების რაოდენობა - ორშაბათი
  ორშაბათი - 6 გაკვეთილი.
  1.მე-5 კლასი.
  2.მე-2 და მე-4 კლასი.
  3.მე-7 კლასი.
  4.მე-6 კლასი.
  5.--
  6.მე-8 კლასი.
  7.მე-11 კლასი.
 • გაკვეთილების რაოდენობა - სამშაბათი

  გაკვეთილების რაოდენობა - სამშაბათი
  სამშაბათი - 5 გაკვეთილი.
  1.მე-12 კლასი.
  2.მე-10 კლასი.
  3.--
  4.მე-2 და მე-4 კლასი.
  5.1-ლი და მე-3 კლასი.
  6.მე-11 კლასი.
  7.--
 • გაკვეთილების რაოდენობა - ოთხშაბათი

  გაკვეთილების რაოდენობა - ოთხშაბათი
  ოთხშაბათი - 4 გაკვეთილი.
  1.მე-9 კლასი.
  2.--
  3.მე-7 კლასი.
  4.მე-6 კლასი.
  5.--
  6.მე-5 კლასი.
  7.--
 • გაკვეთილების ცხრილი - ხუთშაბათი

  გაკვეთილების ცხრილი - ხუთშაბათი
  ხუთშაბათი - 6 გაკვეთილი.
  1.მე-7 კლასი.
  2.მე-8 კლასი.
  3.მე-9 კლასი.
  4.მე-10 კლასი.
  5.მე-3 კლასი.
  6.მე-6 კლასი.
  7.--
 • გაკვეთილების რაოდენობა - პარასკევი

  გაკვეთილების რაოდენობა - პარასკევი
  პარასკევი - 4 გაკვეთილი.
  1.--
  2.მე-5 კლასი.
  3.მე-3 კლასი.
  4.--
  5.მე-12 კლასი.
  6.მე-2 და მე-4 კლასი.
  7.--