ი

პატარა მეცნიერი

 • საპროექტო იდეის გაცნობა

  საპროექტო იდეის გაცნობა
  გავაცნობ მოსწავლეებს საპროექტო იდეას
 • გეგმა

  გეგმა
  გეგმოს გაწერა
 • აქტივობების შერჩევა

  აქტივობების შერჩევა
  გონებრივი იერიშის დახმარებით სასურველი აქტივობის შეტრჩევა
 • ექსკურსია

  ექსკურსია
  ექსკურსია ექსპირენტორიუმში