Wa1

שורשי הסכסוך היהודי פלסטיני

 • Period: 1936 BCE to 1939 BCE

  המרד הערבי הגדול

 • Period: 1936 BCE to 1937 BCE

  ועדת פיל

 • Period: 1929 BCE to 1931 BCE

  מאורעות תרפ"ט

 • Period: 1925 BCE to 1933 BCE

  ברית שלום

 • Period: 1915 BCE to 1916 BCE

  מכתבי מק'מהון - חוסיין

 • Period: 1914 BCE to 1918 BCE

  מלחמת העולם הראשונה

 • 1881 - תחילת הפעילות הציונית בא"י

 • הסכם סייקס - פיקו

 • הצהרת בלפור

  בהצהרת בלפור בריטניה הביעה תמיכה בהקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.
 • תחילת השלטון הבריטי, התפתחות סכסוך לאומי

 • הסכם ויצמן - פייסל

 • Period: to

  "ההגנה"

  ארגון "ההגנה" הוקם ב-1920, בעקבות מאורעות תל-חי, אז השתנתה התפיסה הביטחונית מהגנה על ישובים בודדים, להקמת ארגון שיגן על כל א"י.
 • המרד הערבי הגדול

  הערבים פתחו במרד שמטרתו להביא לסילוק הבריטים מהשלטון כדי לשמור על ארץ מולדתם, ובמטרה להקים מדינה ערבית בא"י.
 • Period: to

  תחילת פעילות הלח"י

  הייתה מחתרת יהודית שפעלה נגד המנדט הבריטי, משנת 1940 עד הקמת מדינת ישראל בשנת 1948.
 • החלטת האו"ם על סיום המנדט הבריטי, מלחמת אזרחים לאומית

 • תוכנית החלוקה

  לאחר ביקור וסיור בא"י, ועדת אונסקו"פ הציעה את תכנית החלוקה: חלוקת א"י לשתי מדינות יהודית וערבית, וירושלים תוגדר כשטח בינלאומי ניטרלי בחסות האו"ם.