Ευρωπαϊκή Ένωση

Timeline created by MelasNikos
 • Ίδρυση της Ε.Ε.

  Ίδρυση της Ε.Ε.
  Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (υπογραφή 7.2.1992), γνωστότερης ως Συνθήκη του Μάαστριχτ, βασιζόμενη στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας) τις οποίες και αντικατέστησε. Το 1993, αριθμούσε 12 μέλη.
  Μέλη το 1993: Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία
 • Γίνονται μέλη της Ένωσης η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία.

  Γίνονται μέλη της Ένωσης η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία.
  Το 1995 γίνονται μέλη της Ένωσης η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία φέρνοντας τα συνολικα μέλη από 12 στα 15.
 • Έγκριση της Συνθήκης του Άμστερνταμ

  Έγκριση της Συνθήκης του Άμστερνταμ
  Η Συνθήκη του Άμστερνταμ είναι το αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου 1996 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τορίνο. Εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ στις 16 και 17 Ιουνίου του 1997 και στη συνέχεια υπεγράφη στις 2 Οκτωβρίου του 1997 από τους υπουργούς Εξωτερικών των τότε 15 κρατών μελών. Τέθηκε σε ισχύ την 1 Μαΐου του 1999. Η συνθήκη του Άμστερνταμ τροποποίησε ορισμένες διατάξεις της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Συνθήκη της Νίκαιας

  Συνθήκη της Νίκαιας
  Η Συνθήκη της Νίκαιας υπογράφηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες στις 26 Φεβρουαρίου 2001 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003. Τροποποίησε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (ή Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και τη Συνθήκη της Ρώμης (ή Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας). Η Συνθήκη της Νίκαιας μεταρρύθμισε τη θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσαρμοσθεί στην προς ανατολάς διεύρυνση, ένα έργο που αρχικά επρόκειτο να γίνει από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ αλλά απέτυχε να διευθετηθεί.
 • Γινονται μέλη της Ένωσης 10 κράτη σε μια χρονιά

  Το 2004 γινονται μέλη της Ε.Ε. η Τσεχία, η Εσθονία, η Κύπρος
  η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία φέρνοντας τα συνολικά κράτη της Ένωσης απο 15 στα 25
 • Γίνονται μέλη της Ένωσης η Βουλγαρία και η Ρουμανία

  Γίνονται μέλη της Ένωσης η Βουλγαρία και η Ρουμανία
  Το 1995 γίνονται μέλη της Ένωσης η Βουλγαρία και η Ρουμανία φέρνοντας τα συνολικα μέλη από 25 στα 27
 • Γίνεται μέλος της Ε.Ε. η Κροατία.

  Γίνεται μέλος της Ε.Ε. η Κροατία.
  Το 2013 έγινε μέλος της Ένωσης η Κροατία. Η συμμετοχή της Κροατίας είναι και το πιο πρόσφατο σημαντικό γεγονός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Period: to

  Συνθήκη της Λισσαβώνας

  Η Συνθήκη της Λισσαβώνας (γνωστή και ως η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη) είναι διεθνής συνθήκη που τροποποιεί τις ιδρυτικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράφηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2007 στη σύνοδο κορυφής της Λισαβόνας, στην οποία συμμετείχαν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υπουργοί εξωτερικών των κρατών μελών ΕΕ. Η Συνθήκη υποκαθιστά το εγκαταλειφθέν «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα», τροποποιώντας ειδικότερα τις υπάρχουσες Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.