Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων

Timeline created by lidiakosm
In History
 • 833

  Ίδρυση της Μεγάλης Μοραβίας

  Ίδρυση της Μεγάλης Μοραβίας
  Η μεγάλη Μοραβία ήταν το πρώτο συγκροτημένο σλαβικό κράτος στην Κεντρική Ευρώπη. Δημιουργήθηκε από τον Μοϊμίρ Α' και ήταν υποτελές στην Γερμανία. Περιλάμβανε εδάφη της σημερινής Τσεχίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Πολωνίας και Αυστρίας. Ο πληθυσμός ήταν σλαβικός.
 • 862

  Ιεραποστολή Κύριλλου και Μεθόδιου

  Ιεραποστολή Κύριλλου και Μεθόδιου
  Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ', μετά από πρόσκληση του ηγεμόνα της Μεγάλης Μοραβίας Ροστισλάβ, ανέθεσε στους αδερφούς Κύριλλο και Μεθόδιο το έργο της ιεραποστολής. Για την επίτευξη του έργου δημιουργήθηκε παλαιοσλαβική γραφή και έγιναν μετάφραση του Ευαγγελίου και λειτουργικών κειμένων.
 • 863

  Επιτυχία της ιεραποστολής

  Επιτυχία της ιεραποστολής
  Η σαρωτική επιτυχία της ιεραποστολής προξένησε αντιπαλότητα στους Γερμανούς επισκόπους. Οι αδερφοί Κατηγορήθηκαν παραβάτες του δόγματος της τριγλωσσίας. Σύμφωνα με το οποίο τα ιερά κείμενα επιτρεπόταν να είναι γραμμένα μόνο στα ελληνικά, λατινικά και εβραϊκά.
 • 868

  Πάπας Αδριανός Β'

  Πάπας Αδριανός Β'
  Ο νέος Πάπας Αδριανός Β' υποστήριξε πλήρως το έργο του εκχριστιανισμού και εξέδωσε βούλα για την έγκριση της χρήσης της σλαβικής γλώσσας στην λατρεία.
 • 870

  Από τον Ραστισλάβ στον Σβατοπλούκ

  Από τον Ραστισλάβ στον Σβατοπλούκ
  Ο Ραστισλάβ έπεσε στα χέρια του Λουδοβίκου του Γερμανικού, ο οποίος τον τύφλωσε και τον περιόρισε σε μοναστήρι. Στη θέση του ανέβηκε ο Σβατοπλούκ που ακολουθούσε τις πεποιθήσεις των Φράγκων.
 • 882

  Απαγόρευση της σλαβικής λειτουργίας

  Απαγόρευση της σλαβικής λειτουργίας
  Μετά τον θάνατο του Πάπα Ιωάννη Η', υποστηρικτή του εκχριστιανισμού, απαγορεύτηκε η σλαβική λειτουργία και κάηκαν τα βιβλία γραμμένα στην παλαιοσλαβική.
 • 885

  Ο θάνατος του Μεθοδίου

  Ο θάνατος του Μεθοδίου
  Ο Μεθόδιος συνέχισε το έργο των μεταφράσεων στη σλαβική γλώσσα μέχρι τον θάνατό του. Οι περισσότεροι μαθητές του, διωκόμενοι από τους Φράγκους κατέφυγαν στην Βουλγαρία και Σερβία, όπου και συνέχισαν το έργο του εκχριστιανισμού.
 • 906

  Διάλυση της Μεγάλης Μοραβίας

  Διάλυση της Μεγάλης Μοραβίας
  Η Μεγάλη Μοραβία διαλύθηκε από την επιδρομή των Μαγυάρων (Ούγγρων).