עבודה בהיסטוריה

 • 1870 BCE

  השלמת איחוד איטליה

  איחוד איטליה הוא תהליך פוליטי חברתי שהתרחש במקביל להתעוררות הלאומית בחלקים רבים באירופה בשנת 1849 פתחו האיטלקים במרד נגד האימפריה האוסטרו הונגרית בצפון מזרח איטליה ובשנים 1859-1860 הצליחו לשחר את צפון מזרח איטליה ולאחדה עם סיכויות איטלקיות מפוצלות:סרדינה וטוסקנה בצפון מערב וממלכת שתי הסיציליות בדרוםת אותה כבשו משליטה זרה. אך רק בשנת 1870 הושלם איחודה של איטליה ,שרומא בירתה ,לאחר כיובש העיר מידי האפיפיור וצבאו בתמונה נתן לראות את איטליה לפני האחד של נסיכויות וממלכות שהיא מפוצלת לגמרי
 • 1862 BCE

  הקמת בית הספר הראשון של כי"ח

  כל ישראל אחים הוא ארגון תרבותי יהודי הפועל במספר ארצות. מקום מושב ההנהלה העולמית היה בתחלה ונשאר עד היום בפריז.הארגון הוקם על ידי קבוצת נכבדים יהודים צרפתים ב-1860 כדי לענות על הצורך במנהיגות מרכזית חברתית לקהילה יהודית הקבוצה, בתמיכת אישים מהממשל הצרפתי, החליטה לקחת על עצמה להיות מרכז של תמיכה מורלית ,אחווה תרבותית ודתית וכן הגנה על יהודים הסובלים בגלל היותם יהדים. בית הספר הראשון שהקימו נוסד במרוקו.בבית ספר זה דיברו בצרפתי ושמו דגש על לימודים כללים ורכישת מקצוע
 • 1776 BCE

  מתן האמנציפציה ליהודים בארצות הבריט

  ארצות הברית הייתה מדינה הראשונה שהעניקה אמנציפציה ליהודים ללא מאבק או מהפכה .השוויון שהיה ליהודים היה תוצאה טבעית של התפתחותה של ארצות הברית . ארצות הברית הייתה מדינה חדשה ולכן הייתה חופשיה לבחור את דרכה בלי תלות בסגנון המחשבה של ימי הבניים.ארצות הברית פנו לשיטת שלטון שבה אין מלך ואצילים בעלי זכויות יתר,והכנסייה נפרדת מהמדינה -בשל כך הובטח שוויון מלא חופש דת לכל האזרחים ,גם ליהודים שנחשבו שונים רק באמונתם הדתית