Η ιστορία του διαδικτύου

Timeline created by arfara_katsarou
 • Εγκαθίσταται το πρώτο WAN.

  Εγκαθίσταται το πρώτο WAN.
  WAN= Wide Area Network = Δίκτυο Ευρείας Περιοχής
  Ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και δημιουργούν μεταξύ τους ένα δίκτυο επικοινωνίας.
 • Στέλνεται το πρώτο μήνυμα.

  Στέλνεται το πρώτο μήνυμα.
  Το ARPANET εγκαθιδρύεται και στέλνει ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας κείμενο σε δυαδική κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση.
 • Η ανάπτυξη του LAN.

  Η ανάπτυξη του LAN.
  LAN (Local Area Network) είναι μια ομάδα υπολογιστών και άλλων συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε ένα δίκτυο και βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία.
 • Δημιουργία Συστήματος Ονοματοδοσίας Δικτύου

  Δημιουργία Συστήματος Ονοματοδοσίας Δικτύου
  Το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου ή Σύστημα Ονομάτων Τομέων, Χώρων ή Περιοχών (Αγγλ. Domain Name System (DNS)) είναι ένα ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας για δίκτυα υπολογιστών, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο IP. Το σύστημα αυτό μπορεί και αντιστοιχίζει τα ονόματα των υπολογιστών υπηρεσίας σε αριθμητικές διευθύνσεις.Στην Ελλάδα η ΕΕΤΤ ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη ".gr" και '' .el".
 • Η Cisco δημιουργεί το πρώτο της router.

  Η Cisco δημιουργεί το πρώτο της router.
 • world.std.com

  world.std.com
  O πρώτος εμπορικός πάροχος πρόσβασης μέσω τηλεφώνου.
 • Δημιουργία του html.

  Δημιουργία του html.
  Ο Lee δημιούργησε γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου και ο πρώτος στατικός ιστότοπος δημιουργήθηκε για επιστήμονες του CERN.
 • Ο Παγκόσμιος Ιστός (www) κυριαρχεί.

  Ο Παγκόσμιος Ιστός (www) κυριαρχεί.
  Ο παγκόσμιος ιστός είναι ένα ανοιχτό σύστημα διασυνδεδεμένων πληροφοριών και πολυμεσικού περιεχομένου, που επιτρέπει στους χρήστες του Διαδικτύου να αναζητήσουν πληροφορίες μεταβαίνοντας από ένα έγγραφο στο άλλο.
 • 4 δισεκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

  4 δισεκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.