864 0

Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ

 • 842

  Βασιλεία Μιχαήλ Γ'

  Βασιλεία Μιχαήλ Γ'
 • 862

  Εκχριστιανισμός των Μοραβών

  Ο ηγεμόνας της Μοραβίας, Ραστισλάβος ζήτησε από το Βυζάντιο ιεραποστόλους, για να διδάξουν στο λαό του το Χριστιανισμό. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ' και ο πατριάρχης Φώτιος αντιλήφθηκαν τα οφέλη της πρότασης του Ραστισλάβου και έτσι, ανταποκρίθηκαν θετικά.
 • 863

  Αποστολή των δύο αδερφών στην Μοραβία

  Αποστολή των δύο αδερφών στην Μοραβία
  Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ και ο πατριάρχης Φώτιος, ανέθεσαν την αποστολή στους δύο αδελφούς από τη Θεσσαλονίκη Μεθόδιο και Κωνσταντίνο (που αργότερα πήρε το μοναστικό όνομα Κύριλλος).
 • 863

  Κυριλλικό και Γλαγολιτικό Αλφάβητο

  Κυριλλικό και Γλαγολιτικό Αλφάβητο
  Ο Κωνσταντίνος δημιούργησε ένα σλαβικό αλφάβητο που απέδιδε όλες τις φωνητικές ιδιαιτερότητες της σλαβικής. Ενώ, Ο Κωνσταντίνος απέδωσε στα σλαβικά τη Θεία Λειτουργία και τα ιερά βιβλία.
 • 864

  Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων

  Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων
  Ο βυζαντινός στρατός υποχρέωσε τον Βούλγαρο ηγεμόνα Βόρη να δεχθεί τον Χριστιανισμό από την Κωνσταντινούπολη , βαπτίστηκε μυστικά στην Πλίνσκα μαζί με την οικογένεια του και πήρε το όνομα Μιχαήλ.
 • 867

  Δολοφονία Μιχαήλ Γ' - Σύνοδος έτους 867

  Δολοφονία Μιχαήλ Γ' - Σύνοδος έτους 867
  Η σύνοδος του έτους 867 αναθεμάτισε τον πάπα, απέρριψε το δόγμα περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού (filioque) και καταδίκασε την επέμβαση της Ρώμης στη Βουλγαρία.
 • 870

  Σύνοδος του 870

  Σύνοδος του 870
  Με απόφαση της συνόδου του 870 η εκκλησία της Βουλγαρίας υπάχθηκε οριστικά στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης.
 • 955

  Η βάπτιση της Όλγας στην Κωνσταντινούπολη

  Η βάπτιση της Όλγας στην Κωνσταντινούπολη
  Η Όλγα είναι η πρώτη αγία προερχόμενη από τους Ρως, Σύζυγος του Ίγκορ και μητέρα του Σβιατοσλάβ του Κιέβου. Βαπτίστηκε το 955 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη και έλαβε το χριστιανικό όνομα Ελένη . Με την κίνηση αυτή τέθηκαν οι βάσεις του οριστικού εκχριστιανισμού των Ρώσων.
 • 988

  Εκχριστιανισμός των Ρώσων

  Εκχριστιανισμός των Ρώσων
  Λόγω της εξέγερσης της μικρασιατικής αριστοκρατίας, ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' ζήτησε τη βοήθεια του Ρώσου ηγεμόνα Βλαδιμήρου, υποσχόμενος γάμο με την αδελφή του Άννα. Αυτός ανταποκρίθηκε, αλλά ο Βασίλειος λησμόνησε την υπόσχεσή του. Τότε ο Βλαδίμηρος κατέλαβε τη Χερσώνα και ο αυτοκράτορας συναίνεσε στο γάμο, με την προϋπόθεση ότι ο Ρώσος θα βαπτιζόταν χριστιανός. Στη Χερσώνα, έγιναν η βάπτιση του Βλαδιμήρου και ο βασιλικός γάμος. Επακολούθησε η ομαδική βάπτιση των Ρώσων στα νερά του Δνειπέρου.