Ο ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ

Timeline created by andrianamal077
In History
 • 862

  ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

  Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού, ξεκίνησε από τη Μοραβία. Ο ηγεμόνας αυτής της χώρας το 862 ζήτησε από το Βυζάντιο ιεραποστόλους, για να διδάξουν στο λαό του το Χριστιανισμό έχοντας επιλέξει να στηριχτεί στο Βυζάντιο ώστε να αντισταθεί στους Γερμανούς και Βούλγαρους που απειλούσαν την χώρα του.
 • 863

  ΟΙ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΤΕΣ

  Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ' κατάλαβε πως θα μπορούσε να επεκτείνει την επιρροή του στην κεντρική Ευρώπη και έστειλε χωρίς καθυστερήσεις δύο αδερφούς από την Θεσσαλονίκη, τον Μεθόδιο και Κωνσταντίνο (που αργότερα πήρε το μοναστικό όνομα Κύριλλος). Ήταν έμπειροι διπλωμάτες και γνωστοί λόγιοι της εποχής οι οποίοι γνώριζαν άριστα τη σλαβική και άλλες γλώσσες. Οι δύο αδελφοί έφτασαν στη Μοραβία το καλοκαίρι του 863.
 • Period:
  863
  to
  866

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΛΛΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

  Οι Σλάβοι δεν είχαν γραπτή γλώσσα και οι Κύριλλος και Μεθόδιος για να μεταφράσουν τα χριστιανικά κείμενα στην γλώσσα τους, δημιούργησαν ένα αλφάβητο με βάση το ελληνικό και παίρνοντας υπόψη τα σλαβικά φωνήματα ώστε να αποδώσουν όλες τις φωνητικές ιδιαιτερότητες της σλαβικής γλώσσας. Απέδωσαν στα σλαβικά τη Θεία Λειτουργία και τα ιερά βιβλία και οργάνωσαν τη σλαβική εκκλησία μυώντας τους Σλάβους στο πολιτιστικό σύστημα των Ελλήνων και του Χριστιανισμού.
 • 864

  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

  Στο ζήτημα του εκχριστιανισμού των Βουλγάρων η βυζαντινή εκκλησία συγκρούστηκε με τον πάπα, ο οποίος επιδίωκε την επέκταση της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας στην άμεση γειτονιά του Βυζαντίου. Ο βυζαντινός στρατός υπό την απειλή των όπλων, υποχρέωσε το Βούλγαρο ηγεμόνα Βόρη να δεχτεί τον Χριστιανισμό και να βαπτιστεί μάλιστα ο ίδιος με ανάδοχο τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' .
 • Period:
  867
  to
  870

  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ

  Η σύνοδος του έτους 867 αναθεμάτισε τον πάπα, απέρριψε το δόγμα περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού και καταδίκασε την επέμβαση της Ρώμης στη Βουλγαρία. Με απόφαση της συνόδου του 870 η εκκλησία της Βουλγαρίας υπάχθηκε οριστικά στη δικαιοδοσία του πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης.