Зображення 2023 11 28 013755704

історія конструктивної геометрії

 • Period: 500 BCE to 400 BCE

  перші результати

  Сформульовано класичні нерозв'язні циркулем і лінійкою задачі, описано основні інструменти побудов.
 • 450 BCE

  Здобутки піфагорійців

  Здобутки піфагорійців
  Математики з школи Піфагора вміли будувати правильний п'ятикутник
 • 400 BCE

  Здобутки Древньої Греції

  Здобутки Древньої Греції
  Древні греки розробили схему розв'язування конструктивної задачі: аналіз, побудова, доведення, дослідження. на зображенні - муза геометрії
 • 300 BCE

  Евклід

  Евклід
  Сформульовані Евклідом вперше аксіоми планіметрії демонструють вплив конструктивної геометрії.
 • 220 BCE

  Аполоній Пергський

  Аполоній Пергський
  Розв'язав задачу про побудову кола, яке дотикається до трьох даних кіл
 • 200 BCE

  вплив на алгебру

  Більшість математичних проблем, в тому числі алгебраїчних, пов'язувались з розв'язуванням конструктивних задач.
 • 1500

  середні віки

  середні віки
  Більшість здобутків древніх геометрів втрачено через засилля церкви
 • 1550

  Франсуа Вієт

  Франсуа Вієт
  Ряд задач, втрачених внаслідок нищення цервою, розв'язані наново. Вієт розв'язав задачу Аполлонія.
 • Математики нового часу

  Багато вчених приділяли велику увагу конструктивним задачам (Декарт, Ферма, Ньютон, Ейлер, Гаус)
 • про нерозв'язні задачі

  про нерозв'язні задачі
  Ейлеру вдається розв'язати одну з найскладніших проблем конструктивної геометрії - про можливість побудови правильного п-кутника (завдяки дослідженню розв'язності алгебраїчних рівнянь ).
 • Альтернативні інструменти побудов

  в 17-19 століттях успішно розробляються теорії побудов одним циркулем, однією лінійкою, інструментами з обмеженнями
 • Новий час

  У 17-20 століттях теорія побудов стала розвиватись далі внаслідок появ нових розділів.
 • Вплив конструктивної геометрії

  Питання конструктивної геометрії поряд з іншими чинниками впливали на створення нових математичних теорій та розділів
 • фундаментальні праці

  На базі накопичених здобутків створюється загальна теорія геометричних побудов з працями Клейна, Енріквеса, Лебега.
 • практичне значення

  найбільший інтерес нині мають наближені методи розв'язування геометричних задач на побудову; дослідження критеріїв точності цих розв'язувань.
 • Методичне значення задач на побудову

  Геометричні побудови здатні вплинути на вивчення планіметрії, розвитку логіки, закріплення теоретичних знань, формування креслярських навичок.