პროექტის აქტივობები

  • პრობლემის იდენტიფიცირება

    პირველ ეტაპზე მოხდება პრობლემის იდენტიფიცირება მოსწავლეების,მშობლების გამოკიტხის შედეგებზე დაყრდნობით