σταδιο1

Τα στάδια ανάπτυξης του φυτού

 • 5 BCE

  1ο Στάδιο

  1ο Στάδιο
 • 4 BCE

  2ο Στάδιο

  2ο Στάδιο
 • 3 BCE

  3ο Στάδιο

  3ο Στάδιο
 • 2 BCE

  4ο Στάδιο

  4ο Στάδιο
 • 1 BCE

  5ο Στάδιο

  5ο Στάδιο