ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ

 • 325

  Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

  Α' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
  Συνέβη τον Μάιο του 325 μ.Χ., στη Νίκαια της Βιθυνίας. Την συγκάλεσε ο Μέγας Κωνσταντίνος και εκτός από αυτόν συμμετείχαν ακόμη 318 πατέρες. Διήρκησε τρεισήμισι χρόνια και ο λόγος που ο Μ. Κωνσταντίνος τη συγκάλεσε ήταν γιατί ήθελε να κατευνάσει τον σάλο που είχε προκαλέσει στην Εκκλησία ο Άρειος με τη διδασκαλία του, (ο Άρειος δίδασκε πως ο Υιός είναι κατώτερος από τον πατέρα και τον τοποθετούσε μεταξύ των κτισμάτων).
 • 381

  Β' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

  Β' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
  Συνέβη το 381 μ.Χ., στην Κωνσταντινούπολη. Την συγκάλεσε ο Θεοδόσιος Ά και εκτός από αυτόν συμμετείχαν 150 επίσκοποι ορθόδοξοι και 36 Μακεδονιανοί. Διήρκησε έναν χρόνο και ο λόγος που ο Θεοδόσιος Α' την συγκάλεσε ήταν για να καταδικάσει τους οπαδούς του Μακεδονίου, που αμφισβητούσαν τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος.
 • 431

  Γ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

  Γ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
  Συνέβη το 431 μ.Χ., στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Την συγκάλεσε ο Θεοδόσιος Β' και εκτός από αυτόν συμμετείχαν άλλοι 200 επίσκοποι, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξάνδρειας, όπου προέδευσε κιόλας. Ο λόγος για τον όποιον συνέβη ήταν γιατί ο αρχιεπίσκοπος Νεστόριος, υποστήριζε ότι η Μαρία γέννησε τον άνθρωπο Ιησού και όχι τον Θεό ( Νεστοριανισμός).
 • 451

  Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

  Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
  Συνέβη στις 8 Οκτωβρίου του 451 μ.Χ., στην Χαλκηδόνα. Τη συγκάλεσε ο Αυτοκράτορας Μαρκιανός και η γυναίκα του Αυγούστα Πουλχερία και εκτός από αυτούς συμμετείχαν άλλοι 651 επίσκοποι (η μεγαλύτερη Οικουμενική Σύνοδος), μεταξύ αυτών και ο επίσκοπος Αλεξάνδρειας Διόσκορος, Όπου προέδευσε κιόλας. Συνέβη για να καταπολεμήσει τη διδασκαλία του Μονοφυσιτισμού (δίδασκε πως η θεία φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη).
 • 553

  Ε' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

  Ε' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
  Συνέβη στις 5 Μαίου του 553 μ.Χ., στην Κωνσταντινούπολη. Τη συγκάλεσε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α' και εκτός από αυτόν συμμετείχαν άλλοι 165 επίσκοποι, μεταξύ αυτών και ο Πατριάρχης της Κωνσταντινουπόλεως Ευτύχιος, όπου προέδευσε κιόλας. Τελείωσε στις 21 Ιουνίου του 553μ.Χ. Συνέβη για να επιβεβαιώσει τα ορθόδοξα δόγματα περί της Αγίας Τριάδας και του Ιησού Χριστού.
 • 680

  ΣΤ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

  ΣΤ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
  Συνέβη το 680μ.Χ, στην Κωνσταντινούπολη. Τη συγκάλεσε ο Κωνσταντίνος Δ' και εκτός από αυτόν συμμετείχαν άλλοι 150-289 επίσκοποι. Διήρκησε έναν χρόνο και συνέβη για να επιβεβαιώσει την πλήρη και αληθινή ενανθρώπηση του Ιησού, έναντι της αντίθετης διδασκαλίας των Μονοθελητών.
 • 787

  Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

  Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
  Συνέβη στις 24 Σεπτεμβρίου του 787μ.Χ.,στη Νίκαια της Βιθυνίας. Τη συγκάλεσε ο Κωνσταντίνος ΣΤ' και η μητέρα του Αυτοκράτειρα Ειρήνη η Αθηναία και εκτός από αυτούς συμμετείχαν άλλοι 350 επίσκοποι, μεταξύ αυτών και ο Πατριάρχης Ταράσιος. Τελείωσε στις 13 Οκτωβρίου του 787μ.Χ. και συνέβη για την αναστύλωση των εικόνων.