დედამიწა ჩვენი სახლია

Timeline created by facebooker_1510239499150119
 • 2,020 BCE

  პროექტის წარდგენა მონაწილეებისთვის.

  პროექტის წარდგენა მონაწილეებისთვის.
  მოსწავლეები გაეცნობიან პროექტის მიზანს და გაიცნობენ ერთმანეთს.
 • 2,020 BCE

  სკოლებში კლასის მოსწავლეებზე დავალებების გადანაწილება

  სკოლებში კლასის მოსწავლეებზე დავალებების გადანაწილება
  თითოეული სკოლის მოსწავლეზე დავალებების გადანაწილება
 • 2,020 BCE

  შესრულებული დაბვალებების მონიტორინგი

  შესრულებული დაბვალებების მონიტორინგი
  კლასში მოსწავლეები აკეთებენ დავალებებს და მასწავლებელი მოსწავლეებთან ერთად ახდენს მის შეფასებას
 • 2,020 BCE

  პრეზენტაცია

  პრეზენტაცია
  მოსწავლეები ონლაინ გააცნობენ პროექტს ერთმანეტშ და გააკეთებენ გამოფენას.