Balassi élete és fontosabb művei

Timeline created by kissandris
 • 1554

  Zólyom

  Zólyom
  1554 - ben született Zólyom várában (mai Szlovákia területén). Jó nevelésben volt része, Bornemissza Péter is tanította, külföldi iskolát is látogathatott.
 • 1569

  Lengyelországi évek

  Családjuk Lengyelországba menekül, felségárulási per miatt. Három év után térhettek vissza.
 • 1572

  Beteg lelkeknek való füves kertecske

  Beteg lelkeknek való füves kertecske
  Michael Bock iratának (Würzgärtlin für die kranken Seelen, 1562) fordítása.
 • 1575

  Báthori István

  Báthori István
  Báthori István, erdélyi fejedelem ellen indulnak hadjáratra, az ifjú Bálint fogságba kerül. A fejedelem jól bánt vele, rokonként tekintett rá.
 • Period:
  1575
  to

  Szerelmi költészetének első korszak

  Főrangú hölgyekhez írott költemények és Anna versek (korai költészetének versei --> szárnypróbálgatások).
 • 1576

  Tisztázatlan viszonyok

  Báthori Istvánt Lengyelországba királynak választják, Bálint is vele tart, majd egy év múlva tér haza. Időközben apja meghalt, tisztázatlan viszonyokat maga mögött hagyva, Balassi vagyona jelentős részét elveszíti.
 • 1578

  Losonczy Anna

  Beleszeret Losonczy Annába, Ungnád Kristóf (egri kapitány) feleségébe, Losonczy István (volt temesvári várkapitány) lányába. Ekkor Egerben szolgált hadnagyként.
 • Dobó Krisztina és Érsekújvár

  Dobó Krisztina és Érsekújvár
  Érdekházasságot kötött Dobó Krisztinával (unokatestvérével), hozományként elfoglalta Sárospatak várát, de a Dobó rokonság kiűzte őt onnan. Áttért a katolikus hitre, majd házasságát is felbontották.
  Érsekújváron vállat 100 lovas hadnagyságot, de távoznia kellett, mert a kapitány felesége beleszeretett.
 • Period: to

  Istenes versek

  Az összesen 19 istenes énekeinek pontos időrendi sorrendjét nem lehet meghatározni. Élete minden szakaszában születtek ilyen versek.
  Egyes művei:
  Adj már csendességet;
  Kiben bűne bocsánatjáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott (33.);
 • Period: to

  Júlia versek

  Széles érzelmi skálát írnak körül, az ujjongó örmtől, a teljes lemondásig. Júlia egyre elérhetetlenebbé válik, az élet értelmének egyetlen jelképévé.
  Egyes művei:
  Hogy Júliára talála, így köszöne néki (39.);
  Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról (47.);
  Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezdi el (50.)
 • Házassági ajánlat

  Losonczy Anna elutasította Balassi közeledését (házassági ajánlat).
 • Lengyelország

  Lengyelországba menekül.
 • Szép magyar komédia

  Szép magyar komédia
  Prózai mű, egyes verses betétekkel.
 • Ó, én édes hazám, te jó Magyarország

  Búcsúvers
 • Dembnób

  Dembnóban, Wesselényi Ferencnél vendégeskedik.
 • Period: to

  Célia-ciklus és az utolsó szerelmi versek

  Wesselényiné Szárkándy Annához írt versek.
  Költeményei:
  (7) Kiben az kesergő Céliárul ír,
  (5)Kiben az Célia szerelméért való gyötrelméről szól, hasonlítván az szerelmet hol malomhoz s hol haranghoz
 • Fulvia

  Visszatér Magyarországra, folytatta pereit, egy Fulviának nevezett hölgynek udvarolt.
 • Pálffy Miklós serege

  Pálffy Miklós serege
  Beállt Pálffy Miklós seregébe, hogy a törökök ellen harcoljon
 • Halála

  Esztergom ostromában, mindkét lábát meglőtték, tíz nappal késöbb meghalt.
 • Vitézi versek

  Balassinak csupán egyetlen "katona verse" van, ez pedig az "Egy katonaének"(lengyelországi bujdosása idején keletkezett).