אירועים בהסטוריה

Timeline created by omers
In History
 • -586 BCE

  חורבן בית ראשון

 • -332 BCE

  כיבוש ארץ ישראל על ידי אלכסנדר הגדול

 • -167 BCE

  גזירות אנטיוכוס

 • -70 BCE

  חורבן בית שני

 • 395

  התפלגות האימפריה הרומית

 • 622

  שנת ההג'רה על פי לוח השנה המוסלמי

 • 1492

  גירוש יהדות ספרד

 • הקונגרס הציוני הראשון בבאזל

 • הקמת מדינת ישראל

 • נרצח ראש ממשלת ישראל. יצחק רבין

 • נולדתי