Γαλλική επανάσταση

 • Σύγκληση Γενικών Τάξεων

  Σύγκληση Γενικών Τάξεων
  Στις 5 Μαΐου του 1789 ο Γάλλος βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ της Γαλλίας συγκάλεσε συνέλευση των τάξεων
 • Η κατάληψη της Βαστίλης

  στις 14 Ιουλίου 1789 Τα πλήθη φανατισμένα και εξαγριωμένα από φήμες ότι η βασιλική οικογένεια συνωμοτούσε κατά της Επανάστασης κινήθηκαν προς το φρούριο της Βαστίλης, τόπο φυλάκισης και βασανιστηρίων, μισητό σύμβολο της απολυταρχίας, και το κατέλαβαν.
 • Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη

  η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789 σημειώνει το τέλος του Παλαιού Καθεστώτος και την αρχή μιας νέας περιόδου.
 • Συνταγματική Μοναρχία

 • Ο πόλεμος

  Τον Απρίλιο του 1792 είχε ξεσπάσει ο πόλεμος. Οι γαλλικές δυνάμεις συνάντησαν σοβαρή αντίσταση. Τον Αύγουστο οι σύμμαχοι στρατοί της Αυστρίας και της Πρωσίας είχαν περάσει τα σύνορα και απειλούσαν να καταλάβουν το Παρίσι.
 • Η εκτέλεση του βασιλιά

  Η εκτέλεση του βασιλιά
  Λουδοβίκος IΣΤ' αποκεφαλίζετε στην γκιλοτίνα