Tema 5 i 6. L'edad mitjana

 • 9

  Els Comtats catalans

  Els Comtats catalans
  Els comtats catalans neixen arran de la creació de la Marca Hispànica, durant el segle VIII, per Carlemany. En un principi la Marca es va dividir en comtats; comtats catalans, comtats aragonesos i, a la llarga, el regne de Pamplona. La Catalunya Vella estava integrada per pagesos lliures que conreaven petites parcel·les.
  Aquestes revoltes van comportar:
  Afebliment del poder dels comtes.
  -Afebliment del poder dels comtes.
  -La feudalització del territori i la generalització de la servitud.
 • 10

  com s'organitzava la societat Medieval?

  com s'organitzava la societat Medieval?
  Entre el s. IX i X, una sèrie d’invasions van devastar tota l’Europa occidental: van destruir poblats, ponts i camins, van saquejar monestirs i van atemorir la població.
  Els monarques no van poder fer res i l’única solució que va aparèixer fou el vassallatge.
  Per protegir-se moltes famílies van demanar l’empara dels nobles, ja que disposaven de castells (estructures defensives).
  . La societat estava organitzada per tres grups (noblesa, clergat, Llauradors, Artesans.).
 • 10

  La sociedad estamental

  La sociedad estamental
  La societat feudal s’agrupava en tres estaments.
  (Reina i rei).(noblesa i Clergat).(Llauradors Artesans).
  -Monarques: Se situaven al capdamunt de la societat.
  -Noblesa: La noblesa estava formada per ducs, marquesos, comtes i barons.
  -clergat: L’església era l’edifici més important de qualsevol poblat.
  Pagesos: Constituïen la majoria de la població medieval (95%).
 • 11

  Com s’estructurava el feu? L’economia feudal.

  Com s’estructurava el feu? L’economia feudal.
  El feu era la unitat bàsica de producció i es dividia en tres parts:
  -La reserva senyorial. Eren les millors terres i treballades pel senyor. -Els masos. Terres que cedia el senyor al camperol a canvi d’una part de la collita. -Els comunals. Boscos, pastures i altres terres que podia utilitzar tothom. Els camperols havien de lliurar al senyor una sèrie de rendes senyorials:
  -fer prestacions personals de treball
  -satisfer les multes judicials.
 • 13

  L'art romànic

  L'art romànic
  L’art romànic va néixer a inicis del segle XI i va arribar a la seva màxima plenitud durant el segle XIII.
  -Fou l’estil característic del món feudal.
  -Les esglésies, catedrals i monestir que es van crear tenien tres significat:
  Poder: com més gran era l’edificació més poder .
  La Pintura Romànica
  tenia una funció didàctica, ja que més del 90% de la població.
  Les característiques més rellevants són:
  -Tècnica molt senzilla.
  -Els motius més utilitzats i repetits eren la Bíblia, dels Evangelis
 • 13

  Creixement econòmic

  Creixement econòmic
  El segle XIII es caracteritza per, un augment de la població i concentració de població.
  El creixement és causat per les següents causes:
  -Augment de la productivitat agrícola per la disminució de les guerres.
  -Noves tècniques de conreu
  Les ciutats es van convertir en els centres de producció.
  el mercat terrestre, amb celebracions de fires,mercats, per Mediterrània i la zona europea de l’Atlàntic.
  Primer lloc, el creixement demogràfic i, en segon lloc, el naixement de la burgesia.