59df3c500900a

Tadeusz Kościuszko - prezentacja

 • Pochodzenie i wczesne lata

  Pochodzenie i wczesne lata
  Tadeusz Kościuszko urodził się w Mereczowszczyźnie na Podlasiu, która wówczas należała do Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przyszedł na świat we dworze Kościuszków jako czwarte dziecko pułkownika Ludwika Tadeusza i Tekli, z domu Ratomskiej. Historycy podają jako datę jego urodzin również dzień 12 lutego.
 • Period: to

  Lata życia

 • Kształcenie

  Kształcenie
  Tadeusz razem z bratem Józefem rozpoczął naukę w Kolegium Pijarów w Lubieszowie. 5 lat później powrócili do domu ze względu na kłopoty rodzinne. Jak się okazało Józef miał zostać dziedzicem majątku rodzinnego, więc jego młodszy brat wybrał karierę wojskową.
 • Nauka w Szkole Rycerskiej

  Nauka w Szkole Rycerskiej
  Kościuszko wstąpił do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, założonej w Warszawie z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1765r.
 • Wyjazd do Paryża

  Wyjazd do Paryża
  Kościuszko wyjeżdża do Francji jako stypendysta królewski za pośrednictwem księcia Adama Czartoryskiego. Pogłębia tam wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii w École Militaire w Wersalu. Ten pięcioletni pobyt wpłynął również na jego przekonania polityczne i społeczne.
 • Podróż do Ameryki Płn.

  Podróż do Ameryki Płn.
  Po odwiedzeniu Polski i Drezna Kościuszko nie znajduje dla siebie zajęcia w Europie. Wypływa do Ameryki, gdzie zaciągnąć się do Wojsk Kontynentalnych jako technik wojskowy. Buduje liczne fortyfikacje i umocnienia dla armii Washingtona.
 • Bitwa pod Saratogą

  Bitwa pod Saratogą
  Armia wycofuje się spod fortu Ticonderoga ścigana przez brytyjczyków Dzięki geniuszowi i zaangażowaniu Kościuszki, Amerykanom udaje się wygrać tę ważną bitwę.
 • Period: to

  Insurekcja kościuszkowska

  Po emigracji politycznej i powrocie do Polski Kościuszko składa przysięgę na rynku krakowskim i obejmuje dowództwo jako Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej.
 • Ostatnia emigracja i śmierć

  Ostatnia emigracja i śmierć
  Kościuszki umiera w Szwajcarii i zostaje pochowany na cmentarzu w Zuchwilu. Następnie jego ciało zostaje złożone w krypcie św. Leonarda na Wawelu.