ეკომიგრანტები

Timeline created by facebooker_2413388642279938
 • ეკომიგრანტი თემურ მელაძე გადასახლდა წალკაში

 • შეიქმნა საინფორმაციო ბანკი

  ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტრომ დაიწყო ინფორმაციის შეგროვება
 • ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მიერ გამოიცა ბრძანება

  ,,გარკვეული პრიორიტეტით სარგებლობენ ის ეკომიგრანტები, რომლებიც სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მომატებული საფრთხის შემცველ შენობაში ან ბუნებრივი ან ანთროპოგენური კატასტროფების ან/და ასეთი რისკების ზონაში ცხოვრობენ
 • დაიწყო 72-ბინიანი სოციალური სახლის მშენებლობა

 • ჩერდება სოციალური შენობის მშენებლობა

 • დადგინდა დაზარალებულთა ზუსტი რაოდენობა

  საქართველოს მასშტაბით სტიქიით დაზარალებული, გადაადგილებას დაქვემდებარებული ოჯახების რიცხვი 9 000-ს შეადგენდა.
 • კვლევის ჩატარების პერიოდი ეკომიგრანტებთან დაკავშირებით

  კვლევა სახელად: „ეკომიგრანტები და პოტენციური ეკომიგრანტები საქართველოში: გამოცდილება და თვითშეფასებები“
 • ეკომიგრანტები ითხოვენ სახლების გამოსყიდვას

  აჭარიდან ჩასახლებული ეკომიგრანტები, სახლების გამოსასყიდად, ხელისუფლებას დახმარებას სთხოვდნენ.
 • ეკომიგრანტთა მიერ აქციების გამართვა

  წალკაში მცხოვრებმა ეკომიგრანტებმა მთავრობას კვლავ წაუყენეს მოთხოვნები
 • ზვიად კვაჭანტირაძე გამოეხმაურა ეკომიგრანტების პრობლემებს

  ეკომიგრანტთა პრობლემას დეპუტატი ზვიად კვაჭანტირაძე გამოეხმაურა და პარლამენტში განცხადება გააკეთა და პრობლემის მოსაგვარებლად პრემიერ-მინისტრაც მიმართა