Εκχριστιανισμός των Σλάβων

Timeline created by mariamarkidou92
In History
 • 665

  Σλαβοβουλγαρικοί πληθυσμοί μεταφέρθηκαν στη Μ.Ασία

  Σλαβοβουλγαρικοί πληθυσμοί μεταφέρθηκαν στη Μ.Ασία
  Όπως μαρτυρείτε στη Βυζαντινή χρονογραφία , σλαβικοί πληθυσμοί επανειλημμένα μεταφέρθηκαν στη Μ.Ασία. Το 665 επί Κώνσταντος του ΄Β.
 • 688

  Σλαβοβουλγαρικοί πληθυσμοί μεταφέρθηκαν στη Μ.Ασία

  Σλαβοβουλγαρικοί πληθυσμοί μεταφέρθηκαν στη Μ.Ασία
  Σλαβοβουλγαρικοί πληθυσμοί μεταφέρθηκαν στη Μ.Ασία το 688-689.Επί Ιουστινιανού του ΄Β.
 • 762

  Μετοίκηση Σλάβων στη Μ,Ασία

  Μετοίκηση Σλάβων στη Μ,Ασία
  Ένας μεγάλος αριθμός Σλάβων μετοίκησαν εθελουσίως στη Μ. Ασία.
 • 862

  ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ

  ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΛΑΒΩΝ
  Ο Ραστισλάβος, για να εξουδετερώσει τον θανάσιμο κλοιό που δημιούργησε η φράγκο-βουλγαρική συνθήκη, ζήτησε καταρχάς τη βοήθεια του πάπα. Ο πάπας Νικόλαος ο Ά όμως αρνήθηκε να αναμιχθεί στο ζήτημα και να ασκήσει την επιρροή του στο Λουδοβίκο. Μετά ταύτα ο Μοραβός ηγεμόνας στράφηκε προς το Βυζάντιο. Το αίτημα του ήταν διπλό: η συμμαχία του Βυζαντίου και η αποστολή ορθόδοξων διδασκάλων, για να κηρύξουν τον εκχριστιανισμό στη σλαβική γλώσσα.
 • 863

  Αρχή της ιεραποστολής των αδελφών Κύριλλου και Μεθόδου και των μαθητών τους στη Μοραβία.

  Αρχή της ιεραποστολής των αδελφών Κύριλλου και Μεθόδου και των μαθητών τους στη Μοραβία.
  Το Βυζάντιου, επί κεφαλής του οποίου βρίσκονταν τρείς αξιολογες μορφές (αυτοκράτορας Μηχαήλ ΄Γ, ο πατριάρχης Φ'ωτιος και ο Καίσαρας Βάρδας) εξετίμησε περίπτωση από πολιτική και εκκλησιαστική σκοπιά και δέχτηκε τις προτάσεις του Ραστισλάβου .'Ετσι ξεκίνησε η ιεραποστολή των αδελφών Κύριλλου και Μεθόδου και των μαθητών τους στη Μοραβία.
 • 863

  Η υποδοχή Κύριλλου και Μεθόδιου στη Μοραβία.

  Η υποδοχή Κύριλλου και Μεθόδιου στη Μοραβία.
  Στη Μοραβία ο λαός και ο ηγεμόνας τους υποδέχθηκαν με μεγάλες τιμές.Οι αδελφοί είχαν να επιτελέσουν πολύπλευρο έργο.Να εκπαιδεύσουν μαθητές και να τους προετοιμάσουν ιερατικό και ιεραποστολικό έργο.Να μεταφράσουν τα λειτουργικά βιβλία και αναγνώσματα,που ήταν αναγκαία για την τέλεση της λατρείας στα σλαβικά.Να καταπολεμήσουν τα ειδωλολατρικά ήθη και έθιμα. Να εξουδετερώσουν τις αντιδράσεις του Φραγκικού και λατινικού κλήρου,που πολεμούσε την χρησιμοποίηση της σλαβικής γλώσσας
 • 864

  Ο Βόρης δέχθηκε τον Χριστιανισμό

  Ο Βόρης δέχθηκε τον Χριστιανισμό
  Ο Βόρης βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση εξαιτίας της επίδειξης του βυζαντινού στόλου και έτσι αναγκάστηκε να υποκύψει στη βυζαντινή δύναμη, δέχθηκε τον χριστιανισμό και αυτός και ο λαός του, βαπτίστηκε και έλαβε το όνομα Μιχαήλ. Κατά την περίοδο αυτή οι σχέσεις Ρώμης και Κωνσταντινούπολης βρίσκονταν σε μεγάλη ένταση, ο δε πατριάρχης Φώτιος καταγγέλλει τις καινοτομίες της Δύσης και ιδιαίτερα την κακοδοξία περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος αι εκ του Υιού το λεγόμενο Filioque.
 • 867

  Η καθαίρεση του πάπα Νικολάου του Ά.

  Η καθαίρεση του πάπα Νικολάου του Ά.
  Σε σύνοδο που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, καταδικάζεται και επίσημα η κακοδοξία αυτή και αποφασίζεται η καθαίρεση του πάπα Νικολάου του Ά.
 • 867

  Τέλος της εκπαίδευσης των μαθητών του Κύριλλου και Μεθόδιου

  Τέλος της εκπαίδευσης των μαθητών του Κύριλλου και Μεθόδιου
  Ο κύκλος της εκπαίδευσεως των μαθητών τους είχε τελειώσει. Έπρεπε να μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη για να χειροτονηθούν οι μαθητές τους .Πήραν λοιπόν, με τους μαθητές τους τον δρόμο της επιστροφής. Πέρασαν από την Παννονία και ο ηγεμόνας της χώρας Κόστελ τους κράτησε για κάμποσο καιρό , για να διδαχθεί την σλαβική γραφή. Τους παρέδωσε 50 μαθητές για να τους διδάξουν τη σλαβική. Με την μεγάλη αυτή συνοδεία τους συνέχισαν τον δρόμο τους.
 • 869

  Καταδικάζεται ο Φώτιος

  Καταδικάζεται ο Φώτιος
  Καταδικάζεται από τους δυτικούς και αντιπάλους του ο Φώτιος.(869-870).
 • 870

  Ο Μεθόδιος συλλαμβάνεται

  Ο Μεθόδιος συλλαμβάνεται
  Την άνοιξη συνέλαβαν τον Μεθόδιο, πιθανότητα στη Μοραβία, και με μυστικό τρόπο τον οδήγησαν στο Ρενγκενσμπούργκ. Εκεί έγινε η ψευτοδίκη του και καταδίκη του από Φράγκους επισκόπους και από τον Λουδοβίκο τον γερμανικό. Βασική κατηγορία ήταν ότι εργαζόταν σε περιοχές που ανήκαν σε ξένη δικαιοδοσία.
 • 872

  Άνοδος στον παπικό θρόνο

  Άνοδος στον παπικό θρόνο
  Καταδικάζεται ο Φώτιος μόνο με την άνοδο στον παπικό θρόνο του Ιωάννη του Ή(872-883).
 • 879

  Η σύνοδος αποκατηστά τον Φώτιο

  Η σύνοδος αποκατηστά τον Φώτιο
  Ειδικά μετά την σύνοδο(879-880), η οποία αποκατέστησε τον Φώτιο, επέρχεται η γαλήνη στις σχέσεις των δύο Εκκλησιών.
 • Jun 4, 885

  Θάνατος Μεθόδιου

  Θάνατος Μεθόδιου
  Μετά τον θάνατο του Μεθόδιου περιήλθε η διοίκηση της Μοραβικής εκκλησίας στα χέρια του γερμανογενούς επισκόπου Βίχιγκ, εκπεφρασμένου εχθρού των σλαβικών βιβλίων και της βυζαντινής παράδοσης, κατόρθωσε τελικά να απαγορεύσει την τέλεση της θείας λατρείας στη σλαβική, Μετά από τον θάνατο του Άγιου Μεθόδιου το έργο της Κυριλλο-Μεθοδιανής ιεραποστολής στους Σλάβους της κεντρικής Ευρώπης διαλύετε.
 • 886

  Ο εκχριστιανισμός και το σλαβικό βιβλίο

  Ο εκχριστιανισμός και το σλαβικό βιβλίο
  Στη Βουλγαρία αυτήν την περίοδο συναντώνται και οι δύο τάσεις της Βυζαντινής ιεραποστολής δηλαδή ο εκχριστιανισμός και το σλαβικό βιβλίο. Κάτι που δεν πρόσφερε ο Φώτιος άμεσα αλλά έμμεσα, όταν ήρθαν στη Βουλγαρία οι μαθητές των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδιου- πνευματικά εγγόνια του ιδίου του Φώτιου.