ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ε.Ε.

 • Οι έξι ιδρυτικές χώρες

  Το όραμα του Schuman αρχίζει να διαμορφώνεται όταν έξι χώρες Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες υπογράφουν μια συνθήκη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού θεσμικού οργάνου που θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα. Με αυτές τις χώρες να αποφασίζουν από κοινού τι θα κάνουν με τον άνθρακα και το χάλυβα της Ευρώπης, κανένα έθνος δεν μπορεί να κατασκευάσει όπλα χωρίς να το γνωρίζουν τα άλλα έθνη.
 • Δικαστήριο της ΕΕ

  Δημιουργείται το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης — η ανώτατη νομική αρχή της ΕΕ. Καθήκον της είναι να διασφαλίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ ερμηνεύεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε χώρα της ΕΕ και ότι οι χώρες και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ. Το Δικαστήριο έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο.
 • Συνθήκη της Ρώμης

  Με βάση την επιτυχία της συνθήκης για τον άνθρακα και τον χάλυβα, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες επεκτείνουν τη συνεργασία σε άλλους οικονομικούς τομείς. Υπογράφουν τις Συνθήκες της Ρώμης, δημιουργώντας την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ή την «κοινή αγορά», επιτρέποντας στους ανθρώπους, τα αγαθά και τις υπηρεσίες να κυκλοφορούν ελεύθερα πέραν των συνόρων.
 • Σιμόν Βέλ

  Η Simone Veil, πρώην υπουργός Υγείας της Γαλλίας και επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, γίνεται η πρώτη Πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η πρώτη γυναίκα που κατέχει το αξίωμα. Μάθετε ποιος άλλος ήταν, και είναι σήμερα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 • Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

  Αν και οι εισαγωγικοί φόροι μεταξύ των χωρών μελών εξαφανίστηκαν το 1968, το εμπόριο δεν ρέει ελεύθερα πέρα από τα σύνορα της ΕΕ λόγω των διαφορών στους εθνικούς κανονισμούς. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη εγκαινιάζει ένα πρόγραμμα 6 ετών για την επίλυση αυτών των διαφορών. Η πράξη δίνει επίσης περισσότερο λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καθιστά το όνομα "Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο" επίσημο.
 • Πτώση του Τείχους του Βερολίνου

  Η κατάρρευση του κομμουνισμού σε ολόκληρη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η οποία αρχίζει στην Πολωνία και την Ουγγαρία, συμβολίζεται από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας ανοίγει τα σύνορά της. Η Γερμανία είναι ενωμένη μετά από περισσότερα από 40 χρόνια και το ανατολικό τμήμα της προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στις 3 Οκτωβρίου 1990.
 • Συνθήκη του Μάαστριχτ

  Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η οποία πήρε το όνομά της από την ολλανδική πόλη στην οποία υπεγράφη, τίθεται σε ισχύ. Αποτελεί σημαντικό ορόσημο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Δημιουργεί επίσημα την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος: του ευρώ. Δίνει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεγαλύτερο ρόλο στη λήψη αποφάσεων και στην εξουσία να εγκρίνει την Επιτροπή στο σύνολό της.
 • Κοινή όψη του ευρώ

  Ο Βέλγος Luc Luycx, σχεδιαστής νομισμάτων που εργάζεται για το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Βελγίου, κερδίζει έναν διαγωνισμό για το σχεδιασμό της κοινής πλευράς του μελλοντικού κέρματος ευρώ. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε να εντοπίσετε τα αρχικά του στα κέρματά σας.
 • Ενωμένοι στην πολυμορφία

  «Ενωμένοι στην πολυμορφία». Σημαίνει τον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους, με τη μορφή της ΕΕ, για να εργαστούν για την ειρήνη και την ευημερία, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζονται από τους πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς, παραδόσεις και γλώσσες της ηπείρου.
 • Τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ

  Σχεδόν 3.000 άνθρωποι πεθαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν αεροπειρατεία αεροπλάνα πετούν σε κτίρια στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Οι χώρες της ΕΕ βρίσκονται σταθερά στον αγώνα κατά της διεθνούς τρομοκρατίας.
 • Το ευρώ

  Τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ γίνονται το νόμιμο νόμισμα σε 12 χώρες της ΕΕ. Η εκτύπωση, η κοπή και η διανομή τους είναι μια σημαντική υλικοτεχνική επιχείρηση. Πρόκειται για περισσότερα από 80 δισεκατομμύρια νομίσματα. Ενώ τα κέρματα ευρώ έχουν μια κοινή όψη που δίνει την αξία, κάθε χώρα έχει το δικό της σχέδιο από την άλλη πλευρά. 19 χώρες χρησιμοποιούν επί του παρόντος το ευρώ.
 • Οι αιτούντες άσυλο φθάνουν στην Ευρώπη 01 Δεκεμβρίου - 31 Δ

  Περίπου ένα εκατομμύριο αιτούντες άσυλο φθάνουν στην Ευρώπη το 2015, πολλοί από τους οποίοι εγκαταλείπουν τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία και χρήζουν διεθνούς προστασίας. Οι ηγέτες της ΕΕ εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και ενθαρρύνουν τις νόμιμες και ασφαλείς οδούς εισόδου.
 • Δημοψήφισμα για το Brexit

  Σε δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πλειοψηφία του 52 % ψήφισε υπέρ της αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Νέα κοινωνικά δικαιώματα για τους πολίτες της ΕΕ

  Ο «ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων» υπογράφεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Αποσκοπεί στην επίτευξη καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας για τους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων δίκαιων μισθών και καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και καλής ζωής για τους γονείς και τα άτομα με ευθύνες φροντίδας.
 • Τα σχολεία κλείνουν καθώς το Covid-19 χτυπά την Ευρώπη

  Τα σχολεία, τα μουσεία, τα εστιατόρια και τα κέντρα αναψυχής κλείνουν και οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις ακυρώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς μια νέα ασθένεια που μοιάζει με γρίπη, που ονομάζεται Covid-19, λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη. Όλες οι χώρες της ΕΕ αναφέρουν κρούσματα ατόμων που έχουν μολυνθεί από την ασθένεια, η οποία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα στα τέλη του 2019 και εξαπλώθηκε γρήγορα σε άλλα μέρη του κόσμου. Όλοι καλούνται να λάβουν προφυλάξεις.