პროექტის ეტაპები

 • პროექტის მიზანი და აქტივობები

  პროექტის მიზანი და აქტივობები
  მოსწავლეები გაეცნობიან პროექტის მიზნებს და ამოცანებს
 • შერეული ჯგუფების შექმნა

  შერეული ჯგუფების შექმნა
  eTwinning plus
 • ონლაინ შეხვედრა

  ონლაინ შეხვედრა
  ონლაინ შეხვედრები სტუდენტების გაცნობა და იდეების გაზიარება