Αρχαία

Ιστοριογραμμή των αρχαίων χρόνων

By sofel
 • 8500 BCE

  Παλαιολιθική Εποχή

  Παλαιολιθική Εποχή
  . π.χ. Έως το 8.500 π.χ.
 • Period: 8500 BCE to 2500 BCE

  Νεολιθική-Χαλκολιθική Εποχή

 • Period: 2500 BCE to 1050 BCE

  Εποχή του Χαλκού

 • 1100 BCE

  Γεωμετρικά χρόνια

  Γεωμετρικά χρόνια
  Περίοδος 1100 έως 800-700 π.χ.
 • 800 BCE

  Αρχαϊκά Χρόνια

  Αρχαϊκά Χρόνια
 • 500 BCE

  Κλασικά χρόνια

 • Period: 400 BCE to 100 BCE

  Ελληνιστικά χρόνια