המשבר הכלכלי העולמי

  • התחלת שגשוג שוק הדיור בארה"ב

  • חוק מקדמת החלום האמריקני

  • חוק מקדמת אפס

  • כניסת ענף המשכנתאות למשבר

  • החרפת המשבר

  • קריסת ליהמן ברדרס ופריצת המשבר

  • המשק האמריקאי נכנס למיתון