პროექტი (განხორციელებული აქტივობები)

By naniko
 • ტრენინგის პირველი დღე

  ტრენინგის პირველი დღე
  ტრენინგის პირველი დღე საინტერესო ინსტრუმენტის გაცნობით დავიწყეთ ,შევისწავლეთ აპლიკაცია miro,რომლის გამოყენება შესაძლებელია ,როგორც საგაკვეთილო პროცესი ასევე ნებისმიერი სახის პროექტის განხორციელბისას
  https://miro.com/app/board/uXjVMGT_HZI=/?share_link_id=536997003474
 • ტრენინგის მეორე დღე

  მეორე დღეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი აქტივობებიგანვახორციელეთ,გავეცანით სხვადასხვა საინტერესო ინსტრუმენტებს ,როგორიცაა
  http://www.wordclouds.com/
  Free Screen Recorder - No Account Required | Screencast-O-Matic | ScreenPal

  https://brush.ninja/
  სამივე აპლიკაცია დატვირულია შინაარსობრივი და ვიზუალური მხრით.მათი გამოყენება მეტად გაზრდის მოსწავლეთა ჩართულობას პროექტის განხორციელბისას თუ გაკვეთილის თემის შესრულებისას
 • Period: to

  ტრენინგზე შესწავლილი ინსტრუმენტები

  ყოველი დღე შეხვედრისა იყო მნიშვნელოვანი და საინტერესო ,მრავალფუნქციური ინსტრუმენტების შესწავლით,მეოთხე შეხვედრაზე გავეცანით შემდეგ ინსტრუმენტებს
  https://app.playpos.it/dash/instructor/My-Bulbs/My-Bulbs?page=1&per_page=20&search=&sort=&section_id=&bulb_id=&interaction_id=&interaction_type=&student_id=&folder_id=&subfolder_id=&lms_class=false&lms_launch=false&lmb_bulb=&lmb_secti
 • ტრენინგი მე-5 დღე

  შეხვედრაზე გავეცანით შემდეგ აპლიკაციას https://www.timeline.ly/dashboard
  ინსტრუმენტი საშუალებას იძლევა მეტად მრავალფეროვანი გავხადოთ შესასწავლი მასალა